Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Władze

 

Zarząd TMH

 

Prof. dr hab. Andrzej RACHUBA

 

 

 

Prezes

 

Prof. dr hab. Andrzej KARPIŃSKI

Wiceprezes

Dr Andrzej KORYN

Wiceprezes

   

Dr Robert GAWKOWSKI

Skarbnik

Mgr Michał GOCHNA

Z-ca Skarbnika

Dr Marta KUC-CZEREP

Sekretarz Organizacyjny

Mgr Maksymilian SAS

 

Z-ca Sekretarza

 

Prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK

Członek Prezydium

Dr hab. Sławomir GÓRZYŃSKI 

Członek Prezydium

 

 

Mgr Henryk RUTKOWSKI

Członek Prezydium

 

Mgr Jerzy DOMŻALSKI

Członek Zarządu

Mgr Marta JAWORSKA

Członek Zarządu

Prof. dr hab. Krzysztof KOMOROWSKI

Członek Zarządu

Dr hab. Beata KONOPSKA
Mgr Zofia KOZŁOWSKA

Członek Zarządu
Członek Zarządu       

Dr Andrzej SOŁTAN
Prof. dr hab Zofia ZIELIŃSKA

Członek Zarządu
Członek Zarządu

 

 

Komisja Rewizyjna

 

 

Dr hab. Marek Słoń prof. IH PAN

Przewodniczący

Prof. dr hab. Maria Koczerska

 

Mgr Jarosław Suproniuk

 

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihuw.pl/ http://www.ihpan.edu.pl/