Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Sekcja Dydaktyczna

przewodnicząca mgr Zofia T. Kozłowska

 

Sekcja organizuje olimpiady historyczne, które poprzedzane są wykładami wybitnych historyków.

 

Olimpiada Historyczna

Spotkania otwarte, (środy, godz. 17.00)

Wykłady pracowników naukowych dla Olimpijczyków i zainteresowanej młodzieży odbywają się we środy od września do grudnia włącznie.

Informacje o XLIV Olimpiadzie Historycznej są zamieszczone na stronie internetowej Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej (www. http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/)

Pierwszy Komitet Olimpiady Historycznej obejmuje Warszawę i przyległe powiaty. Sekretarzem jest Zofia T. Kozłowska ( tel. 501-194-967)

Zostały przygotowane wykłady, w czasie których uczestnicy są informowani o szczegółowej interpretacji wymagań olimpiady.

Wykłady dla młodzieży odbywają się we środy o godzinie 17.00 w sali Lelewela Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie.

 

XLIV Olimpiada Historyczna

 

 Egzamin pisemny

 

13 stycznia 2018 roku egzamin pisemny o godzinie 9.30
w L LO im. Ruy Barbosy, ul. Burdzińskiego 4 (Praga 2).
Prosimy zabrać legitymację i zmianę obuwia.

 17 stycznia 2018 roku godzina 15.00 ogłoszenie wyników pisemnego egzaminu.
Wyniki będą wywieszona na tablicy informacyjnej w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk Rynek Starego Miasta 29/31, podana zostanie kolejność egzaminów ustnych.

 

Egzamin ustny

 18 stycznia 2018 roku w  Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk  pokój 25, odbędzie się egzamin ustny kolejność według porządku podanego 17 stycznia.

 Prosimy o dostarczenie do 20 grudnia 2017 roku listy lektur.


                

 

 

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihuw.pl/ http://www.ihpan.edu.pl/