Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Sekcja Dydaktyczna

przewodnicząca mgr Zofia T. Kozłowska

 

Sekcja organizuje olimpiady historyczne, które poprzedzane są wykładami wybitnych historyków.

 

Olimpiada Historyczna

Spotkania otwarte, (środy, godz. 17.00)

Wykłady pracowników naukowych dla Olimpijczyków i zainteresowanej młodzieży odbywają się we środy od września do grudnia włącznie.

Informacje o XLIV Olimpiadzie Historycznej są zamieszczone na stronie internetowej Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej (www. http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/)

Pierwszy Komitet Olimpiady Historycznej obejmuje Warszawę i przyległe powiaty. Sekretarzem jest Zofia T. Kozłowska ( tel. 501-194-967)

Zostały przygotowane wykłady, w czasie których uczestnicy są informowani o szczegółowej interpretacji wymagań olimpiady.

Wykłady dla młodzieży odbywają się we środy o godzinie 17.00 w sali Lelewela Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie.

 

Harmonogram wykładów na listopad i grudzień:

8 listopada 2017 godzina. 17.00 Tomasz Nałęcz „Rola Głowy państwa w Polsce Niepodległej”

15 listopada godzina 17.00 Jerzy Stępień „Struktura współczesnego państwa”

22 listopada godzina 17.00 Marek Barański „Idea Cesarstwa na przełomie X i XI wieku”              

29 listopada godzina 17.00 Krzysztof Byrski „Na co nam dzisiaj orientalistyka”

6 grudnia godzina 17.00 Andrzej Karpiński „Ameryka przed Kolumbem”

13 grudnia godzina 17.00 Krzysztof Mikulski „Akta metrykalne jako źródło historyczne (czasy nowożytne)”

19 grudnia WTOREK godzina 17.00 Andrzej Friszke „Zmieniająca się rola służb specjalnych w PRL 1945-1989”                  

 

 

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihuw.pl/ http://www.ihpan.edu.pl/