Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Przegląd Historyczny

Przegląd Historyczny to jedno z najsłynniejszych i najstarszych czasopism historycznych w Polsce. 
W 1906 roku nowo utworzone Towarzystwo Miłośników Historii zostało wydawcą kwartalnika recenzowanego "przegląd Historyczny", który zaczął ukazywać się rok wcześniej.
Od 1994 r. "Przegląd Historyczny" (ISSN 0033-2186) jest czasopismem Instytutu Historycznego UW i Towarzystwa Miłośników Historii, publikowanym przez Wydawnictwo DiG.

Strona Przeglądu Historycznego prowadzona przez redakcję: http://www.przegladhistoryczny.pl/

Przegląd Historyczny w bazach cyfrowych:

BazHum
Biblioteka cyfrowa UMCS
PTHer

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihpan.edu.pl/