Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Olimpiada Historyczna

 

I Komitet Okręgowy w Warszawie – obejmuje miasto Warszawa oraz powiaty: Grodzisk Mazowiecki, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piaseczno, Pruszków, Ożarów Mazowiecki (Warszawa-Zachód), Wołomin.


Przewodniczący Komitetu Okręgowego - dr hab., prof. UW, Piotr Węcowski
Sekretarz Komitetu Okręgowego - dr Tytus Izdebski  futurum@poczta.onet.pl

 

AKTUALNOŚCI

24 listopada

Wykład dr Kamila Frejlicha odbędzie się 30 listopada w formule online. Prosimy o 17.00 połączyź się przez link

https://zoom.us/j/98929302844?pwd=QWlyUGlhVGRUaGJ0RDgweEcxeS9QZz09

13 listopada

Otrzymaliśmy wiadomość, że Pan Profesor Andrzej Karpiński jest chory. Z tego powodu wykład zostanie przeniesieony na 7 grudnia. Spotykamy się zatem 23 listopada, na wykładzie Profesora Artura Markowskiego.

4 listopada

Do 30 listopada (decyduje data stempla pocztowego)  Komitety Szkolne przesyłają do Komitetu Okręgowego protokoły z eliminacji pisemnych i ustnych I etapu, prace badawcze uczniów wraz z kartami oceny i oświadczeniami o samodzielności pracy oraz wypełnione i podpisane przez uczestników Olimpiady (lub ich opiekunów prawnych – w przypadku uczniów niepełnoletnich) zgody na przetwarzanie danych osobowych. Koperty zaadresujcie:

Komiet Okręgowy Olimpiady Historycznej

Rynek Starego Miasta 29/31

00-272 Warszawa

 4 listopada

 Wykłady dla Olimpijczyków i maturzystów, Rynek Starego Miasta 29/31, II piętro, sala Lelewelowska;

Zapraszamy również Państwa Nauczycieli !

9 listopada, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Jarosław Czubaty, Wojny napoleońskie

23 listopada, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Artur Markowski, Społeczne konsekwencje rewolucji przemysłowej na ziemiach polskich w XIX wieku

30 listopada, środa, g. 17.00, dr Kamil Frejlich, Odrodzenie w upadku. Rzeczpospolita po I rozbiorze (1772-1788)

14 grudnia, środa, g. 17.00, prof. dr hab Tomasz Kitzwalter, Władza a społeczeństwo w XIX wieku: Europa i Polska.

 

19 września

TEMATY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH XLIX OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Starożytność

Rozważ, odwołując się do aspektów politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturowych, czy główną przyczyną upadku cesarstwa zachodniorzymskiego były najazdy barbarzyńców.

 Średniowiecze

Scharakteryzuj i oceń rolę zakonów w średniowiecznej Europie.

 Nowożytna

Przedstaw i oceń sytuację międzynarodową Rzeczypospolitej w I połowie XVII w.

 Historia XIX wieku

Przedstaw i oceń stosunek Napoleona do sprawy polskiej.

 Historia XX wieku

Scharakteryzuj rolę kultury masowej i sportu w Europie i na świecie w okresie międzywojennym.

 Historia parlamentaryzmu w Polsce

Scharakteryzuj na wybranych przykładach rolę Polaków w parlamentach państw zaborczych do roku 1918.

 Historia regionu

Scharakteryzuj realia życia codziennego w latach 80. XX w. w Twoim regionie.

 

12 września

Prosimy Wszyskich Nauczycieli Historii o zapoznanie się z wiadmością pod linkiem

http://historia.uw.edu.pl/akademickie-laboratorium-hit/

 

 

30 sierpnia 2022

HARMONOGRAM ORGANIZACJI
OLIMPIADY HISTORYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM
2022/2023

ETAP I – ELIMINACJE SZKOLNE

Do 16 IX 2022

- zapoznanie uczniów z programem, regulaminem i terminarzem Olimpiady Historycznej

- opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady

Do 7 X 2022

 

- powołanie przez dyrektorów szkół Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji Olimpiady Historycznej

- przyjmowanie przez nauczycieli i dyrektorów szkół zgłoszeń uczniów do Olimpiady Historycznej

Do 4 XI 2022

- przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych pisemnych prac badawczych, oświadczeń o samodzielnym ich napisaniu oraz podpisanych formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych

- rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji dokonuje jeden z członków Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)

5-14 XI 2022

- ocena pisemnych prac badawczych przez ekspertów Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych

- ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych I etapu

21-23 XI 2022

- eliminacje ustne I etapu

- ogłoszenie wyników eliminacji ustnych i kwalifikacji do II etapu

Do 30 XI 2022

- Komisje Szkolne przesyłają do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady prace badawcze uczniów, oświadczenia o samodzielności pracy, protokoły z eliminacji wypełnione według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE oraz podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych

Do 15 XII 2022

- podanie przez Komitety Okręgowe informacji o miejscu i terminie zawodów II etapu

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego zbiorcze sprawozdania z I etapu Olimpiady w danym okręgu

ETAP II – ELIMINACJE OKRĘGOWE

Do 10 I 2023

- Komitet Główny informuje Komitety Okręgowe o rozdysponowaniu 49 miejsc do finału, proporcjonalnie do liczby osób zakwalifikowanych do II etapu w poszczególnych okręgach

14 I 2023

- eliminacje pisemne II etapu

15-29 I 2023

- eliminacje ustne (maks. 3 dni wybrane przez Komitet Okręgowy)

- ogłoszenie rezultatów eliminacji ustnych i pisemnych II etapu

Do 31 I 2023

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego sprawozdania
z eliminacji okręgowych wraz z pracami pisemnymi

Do 17 II 2023

- ogłoszenie przez Komitet Główny ostatecznych wyników kwalifikacji

- zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia

- wypełnienie przez uczestników finału ankiet na platformie internetowej Olimpiady

ETAP III – ELIMINACJE CENTRALNE

25 III 2023

- eliminacje pisemne w miastach wojewódzkich (praca pisemna na 1 z 6 tematów)

31 III 2023

- przyjazd uczestników do Gdańska-Jelitkowa oraz analiza tekstów źródłowych

1 IV 2023

- eliminacje ustne

2 IV 2023

- uroczystość zakończenia eliminacji centralnych

 

 

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihpan.edu.pl/