Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Olimpiada Historyczna

 

I Komitet Okręgowy w Warszawie – obejmuje miasto Warszawa oraz powiaty: Grodzisk Mazowiecki, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piaseczno, Pruszków, Ożarów Mazowiecki (Warszawa-Zachód), Wołomin.


Przewodniczący Komitetu Okręgowego - dr hab., prof. UW, Piotr Węcowski
Sekretarz Komitetu Okręgowego - dr Tytus Izdebski  futurum@poczta.onet.pl

 

AKTUALNOŚCI 2023

24 września 2023

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „TEMATY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH 50. OLIMPIADY HISTORYCZNEJ Starożytność Oceń wpływ wojny na rozwój cywilizacjii uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do trzech wybranych konfliktów świata starożytnego. Średniowiecze Scharakteryzuj oceń polityczne społeczno- gospodarcze następstwa rozbicia dzielnicowego Polski. Nowożytność Porównaj ewolucję ustroju Francji Anglii w XVII wieku. Historia XIX wieku Oceń znaczenie powstania styczniowego dla kształtowania się nowoczesnego narodu polskiego. Historia XX wieku Oceń znaczenie powstania wielkopolskiego (1918-1919) powstań śląskich dla walki o niepodległość kształt granic. Historia parlamentaryzmu w Polsce Scharakteryzuj początki parlamentaryzmu polskiego. Historia regionu Scharakteryzuj trzy najważniejsze wydarzenia w dziejach Twojego regionu uzasadnij swój wybór.”

24 września 2023

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Warszawie zaprasza do udziału w

L Olimpiadzie Historycznej.

Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie na stronach

http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/

http://tmh.org.pl/page/olimpiada-historyczna

Komitet Okręgowy zaprasza na cotygodniowe spotkania Olimpijczyków połączone z wykładami, dyskusją i bieżącymi informacjami. Pierwsze spotkanie w środę, 6 września 2023, o godz. 17. Rynek Starego Miasta 29/31, Sala Lelewelowska, II piętro. Zapraszamy również Państwa Nauczycieli !

27 września, środa, g. 17.00, dr hab. Aneta Pieniadz, Kształtowanie średniowiecznej Europy

4 października, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Michał Kopczyński, Historia opowiadana przez ceremonie

11 października, środa, g. 17.00, dr hab. prof. IH PAN, Katarzyna Sierakowska, I wojna światowa z perspektywy kobiet

18 października, środa, g. 17.00, dr Roman Żuchowicz, Palenie książek to wynalazek starożytności

25 października, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki, Wokół bilansu II Rzeczypospolitej na kanwie książki „Odzyskany śmietnik …”

8 listopada, środa, g. 17.00, dr hab. prof. SWPS, Adam Leszczyński, Wokół pojęcia i problematyki ludowej historii Polski (na kanwie książki)

15 listopada, środa, g. 17.00, dr Tytus Izdebski, Władysław Gomułka – czy i jak ocenić?

22 listopada, środa, g. 17.00,  dr hab. prof. CC, Tomasz Stryjek, Najważniejsze spory historyczne w Polsce ostatnich lat

29 listopada, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Dariusz Stola, Zagłada jako cześć historii Polski

6 grudnia, środa, g. 17.00, dr. hab. prof. ucz., Tomasz Nałęcz, Rok 1905. Zakurzona historia?

13 grudnia, środa,g. 17.30 , prof. dr hab. Andrzej Friszke, Co dziś wiemy o wprowadzeniu stanu wojennego?

20 grudnia, środa, g. 17.00, dr hab. prof. UwB, Daniel Boćkowski, Historia najnowsza to też historia

 

Zastrzegamy, że kalendarium może ulec zmianie z powodów losowych. Niektóre wykłady, być może, odbędą się formie online. Zawiadomimy o tym wcześniej.

 

31 sierpnia 2023

 

HARMONOGRAM ORGANIZACJI
OLIMPIADY HISTORYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

ETAP I – ELIMINACJE SZKOLNE

Do 15 IX 2023

- zapoznanie uczniów z programem, regulaminem i terminarzem Olimpiady Historycznej

- opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady

Do 13 X 2023

 

- powołanie przez dyrektorów szkół Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji Olimpiady Historycznej

- przyjmowanie przez nauczycieli i dyrektorów szkół zgłoszeń uczniów do Olimpiady Historycznej

Do 10 XI 2023

- rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji dokonuje jeden z członków Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)

- przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych pisemnych prac badawczych, oświadczeń o samodzielnym ich napisaniu oraz podpisanych formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych

13-20 XI 2023

- ocena pisemnych prac badawczych przez ekspertów Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych

- ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych I etapu

22-24 XI 2023

- eliminacje ustne I etapu

- ogłoszenie wyników eliminacji ustnych i kwalifikacji do II etapu

Do 1 XII 2023

- Komisje Szkolne przesyłają do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady prace badawcze uczniów, oświadczenia o samodzielności pracy, protokoły z eliminacji wypełnione według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE oraz podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych

Do 15 XII 2023

- podanie przez Komitety Okręgowe informacji o miejscu i terminie zawodów II etapu

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego zbiorcze sprawozdania z I etapu Olimpiady w danym okręgu

ETAP II – ELIMINACJE OKRĘGOWE

Do 10 I 2024

- Komitet Główny informuje Komitety Okręgowe o rozdysponowaniu 49 miejsc do finału, proporcjonalnie do liczby osób zakwalifikowanych do II etapu w poszczególnych okręgach

13 I 2024

- eliminacje pisemne II etapu

14-28 I 2024

- eliminacje ustne (maks. 3 dni wybrane przez Komitet Okręgowy)

- ogłoszenie rezultatów eliminacji ustnych i pisemnych II etapu

Do 31 I 2024

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego sprawozdania
z eliminacji okręgowych wraz z pracami pisemnymi

Do 16 II 2024

- ogłoszenie przez Komitet Główny ostatecznych wyników kwalifikacji

- zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia

- wypełnienie przez uczestników finału ankiet na platformie internetowej Olimpiady

ETAP III – ELIMINACJE CENTRALNE

6 IV 2024

- eliminacje pisemne w miastach wojewódzkich (praca pisemna na 1 z 6 tematów)

12 IV 2024

- przyjazd uczestników do Gdańska-Jelitkowa oraz analiza tekstów źródłowych

13 IV 2024

- eliminacje ustne

14 IV 2024

- uroczystość zakończenia eliminacji centralnych

 

 

 

 

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihpan.edu.pl/