Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Olimpiada Historyczna

 

I Komitet Okręgowy w Warszawie – obejmuje miasto Warszawa oraz powiaty: Grodzisk Mazowiecki, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piaseczno, Pruszków, Ożarów Mazowiecki, Wołomin.


Przewodniczący Komitetu Okręgowego - dr hab. Piotr Węcowski
Sekretarz Komitetu Okręgowego - dr Tytus Izdebski  futurum@poczta.onet.pl

AKTUALNOŚCI

25 stycznia 2021

Laureaci etapu okręgowego Olimpiady Historycznej w Warszawie

1.Maria Rzepka                                                       

1. Anna Konstancja Klimaszewska                          

3. Krzysztof Skład  

4. Oliwier Krajewski   

4. Michał Schoeneich   

4. Antoni Świderski      

7. Mateusz Pawlonka   

8. Stanisław Szewczyk    

8. Dawid Gawlas           

Laureaci otrzymali 80 punktów lub więcej.

Gratulujemy serdecznie laureatom i ich nauczycielom. Skontaktujemy się z Wami niebawem.

24 stycznia 2021

Wczoraj zakończyła sie część ustna II etapu Olimpiady w okręgu Warszawa I. Zapraszamy serdecznie uczestników, ich rodziców, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych na ogłoszenie wyników i podsumowanie Olimpiady. Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem komunikatora zoom, link do spotkania jest w posiadaniu uczestników ustnej części etapu II.

15 stycznia 2021

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO CZEŚCI USTNEJ II ETAPU OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

 Aleksander Antoniuk

Szymon Antas

Antoni Bukszyński

Ryszard Czerwiński

Antoni Duszyński

Maksymilian Francuz

Agnieszka Gawin

Dawid Gawlas

Piotr Jaworski

Aleksander Jeżowski

Kacper Karpiński

Anna Konstancja Klimaszewska 

Mikołaj Knaś

Jak Kolczyński

Piotr Kosik

Oliwier Krajewski

Bartosz Krop

Jakub Kubasik

Bartłomiej Kurzac

Maciej Łyszkowski

Jan Olszewski

Mateusz Pawlonka

Kacper Pergół

Maria Rzepka

Michał Schoeneich

Krzysztof Skład

Mikołaj Szewczuk

Stanisław Szewczyk

Antoni Świderski

Maciej Wróblewski

Dominik Zgoliński

Aleksandra Zielińska

 Szczegółowe wyniki zostaną przekazane drogą mailową Przewodniczącym Szkolnych Komitetów Olimpiady. Osoby zakwalifikowane bardzo prosimy o wypełnienie i wysłanie na adres

futurum@poczta.onet.pl

informacji zawierającej

imię i nazwisko

nazwę szkoły

telefon kontaktowy

mail

zestaw 5 lektur (autor, tytuł, miejsce i rok wydania)

Wysłanie informacji jest warunkiem wstępnym otrzymania informacji o szczegółowym terminie odpowiedzi 23 stycznia.

 

 

 

 

 

27 grudnia

Część pisemna II etapu Olimpiady Historycznej rozpocznie się w całym kraju w sobotę 9 stycznia o godz. 10.00. Część ustna w Komitecie Okręgowym Warszawa I odbędzie się w sobotę 23 stycznia w godz. 9-21.

23 grudnia

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami organizacji II etapu Olimpiady na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl

 18 grudnia

Dobiegają końca prace nad platformą internetową Olimpiady Historycznej, na której odbędzie się część pisemna eliminacji okręgowych.W oczekiwaniu na kody dostępu do platformy uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Olimpiady Historycznej (dla ułatwienia paragrafy dotyczące formuły on-line zaznaczyliśmy kolorem). Pod tekstem Regulaminu opublikowaliśmy załącznik nr 2 zawierający zasady przeprowadzenia eliminacji ustnych. Prosimy o śledzenie komunikatów w zakładce Aktualności.

15 grudnia

Wobec tego, że otrzymujemy liczne pytania dotyczące zakwalifikowaniu uczniów do II etapu Olimpiady Historycznej uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulaminem"4.3.14. Uczestnicy, którzy w eliminacjach ustnych i pisemnych I etapu uzyskali łącznie 80 i więcej punktów, zostają zakwalifikowani do etapu okręgowego" do etapu okręgowego kwalifikują Komitety Szkolne przyznając uczniom 80 lub więcej punktów. Komtet Okręgowy jedynie gromadzi dokumentację z tym związaną i organizuje II etap Olimpiady i w żaden sposób nie wpływa na decyzje merytoryczne Komitetów Szkolnych. Jedynym wyjątkiem są odwołania od decyzji Komitetów Szkolnych złożone do Komitetu Okręgowego.

1 grudnia

Zapraszamy na ostatnie wykłady dla Olimpijczyków w tej edycji Olimpiady Historycznej.

Aby uczestniczyć w spotkaniu - do czego zachęcamy wszystkich Olimpijczyków - należy się zarejestrować. Prosimy o maila na adres futurum@poczta.onet.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwiska nauczyciela i nazwy szkoły. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane do logowania. Wstarczy kliknąć w link aby połączyć się o danej godzinie z grupą słuchaczy i wykładowcą za pomocą komunikatora zoom. Osoba raz zarejestrowana otrzyma link do każdego z kolejnych spotkań osobno, chyba że zrezygnuje. Prosimy - w miarę możliwości - o uczestniczenie w zajęciach z włączoną kamerą i aktywność w czasie zadawania pytań. Nauczyciele i osoby zainteresowane historią, a nie przystępujące do Olimpiady są mile widziani.

2 grudnia - prof. dr hab. Adam Burakowski, ambasador RP w Indiach, Od kolonii do mocarstwa. Historia Indii w XX wieku

9 grudnia - prof. dr. hab. Piotr Osęka, Wejda czy nie wejdą? Kulisy domniemanej interwencji sowieckiej w Polsce w latach 1980-1981

16 grudnia - prof. dr hab. Grażyna Szelągowska, Wokół modernizacji na ziemiach polskich w XIX wieku

20 listopada

Na adresy mailowe podane przez Przewodniczących Komitetów Szkolnych Olimpiady wysłane zostały zestway pytań do części ustnej I etapu oraz uwagi organizacyjne. Jeśli ktoś nie otrzymał tych wiadomości, proszę o kontakt na adres futurum@poczta.onet.pl.

10 listopada

Na stronie internetowej Komietu Głównego Olimpiady http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/ znajdziecie zmieniony regulamin Olimpiady oraz wzory kart oceny prac pisemnych z I etapu

10 listopada

Nowa forma egzaminu ustnego w I etapie

Załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnopolskiej XLVII Olimpiady Historycznej(2020/2021)

ZASADY PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI SZKOLNYCH (MIĘDZYSZKOLNYCH) W TRYBIE ON-LINE

1.Zasady ogólne

Eliminacje ustneprzeprowadza się za pomocą ogólnie dostępnych komunikato-rów, umożliwiających transmisję audio i video (np. Teams, Skype, Zoom).

Decyzję o wyborze aplikacji podejmuje Przewodniczący Komisji Szkolnej lub Międzyszkolnej w porozumieniu z pozostałymi uczestnikami eliminacji.

Eliminacje ustne odbywasię przed trzyosobową komisją egzaminacyjną.

W przypadku problemów technicznych z połączeniem on-line jednego z członków komisji w trakcie egzaminu jest on kontynuowany, a do czasu przywrócenia połączenia Przewodniczący danej komisji rozpoczyna rejestrowanie (nagrywanie) wypowiedzi uczestnika.

W przypadku problemów technicznych z połączeniem on-line dwóch lub trzech z członków komisji, egzamin zostaje przerwany i należy rozpocząć go od początku. Uczeń losuje nowe pytania.

Jeśli w trakcie trwania egzaminu w wyniku problemów technicznych olimpijczyk straci łączność z komisją, egzamin zostaje przerwany i należy rozpocząć go od początku. Uczeń losuje nowe pytania.

2.Przebieg eliminacji ustnych

Uczeń przystępuje do eliminacji przed wskazaną komisją egzaminacyjną o wyznaczonym czasie, poprzez ustalony komunikator internetowy.

Połączenie testowe i wstępną weryfikację uczestnika na I etapie eliminacji przeprowadza osoba wskazana przez Przewodniczącego Komisji Szkolnej lub Międzyszkolnej.Osoba ta informuje uczestnika o wszystkich obowiązujących zasadach egzaminu on-line oraz potwierdza komisji egzaminacyjnej gotowość ucznia do egzaminu w celu umożliwienia połączenia.

Uczeń przed przystąpieniem do egzaminu jest zobowiązany do okazania komisji egzaminacyjnej dokumentu ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej jest odpowiedzialny za weryfikację tożsamości osobyprzystępującej do egzaminu.

Uczestnik udzielający odpowiedzi powinien przebywać w pomieszczeniu sam i siedzieć w takiej odległości od komputera, która wyklucza możliwość korzystania z niego podczas egzaminu. Komisja powinna widzieć ręce ucznia.

W przypadku powzięcia wątpliwości co do samodzielności wypowiedzi oraz przejrzystości egzaminu. Przewodniczący przerywa egzamin, a uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.

5 listopada

Wiadomość ze strony Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej

W związku z wpływającymi do Komitetu Głównego pytaniami, dotyczącymi przebiegu XLVII Olimpiady Historycznej, wyjaśniamy, że tegoroczna edycja wystartowała i odbywa się zgodnie z ustalonym wcześniej i ogłoszonym regulaminem oraz harmonogramem. Jednakże z uwagi na zagrożenie wynikające z możliwości zakażenia koronawirusem COVID-19 oraz zdalne nauczanie i całkowite zamknięcie niektórych placówek szkolnych informujemy, że uczniowie mogą przesyłać prace oraz wymaganą dokumentację za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy przewodniczącego komisji. Warunkiem koniecznym jest, by przesłana praca była zakodowana, zaś oświadczenie o jej samodzielnym napisaniu oraz formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych muszą zostać podpisane przez ucznia własnoręcznie (w przypadku osób niepełnoletnich formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisuje opiekun prawny), po czym zeskanowane. Etap ustny eliminacji szkolnych może zostać przeprowadzony za pomocą platformy do nauki zdalnej. Uaktualniony regulamin oraz szczegółowa instrukcja dotycząca zasad przeprowadzenia eliminacji szkolnych zostaną zamieszczone na stronie Olimpiady Historycznej 10 listopada br.
Tego dnia ogłosimy również karty oceny do prac pisemnych z I etapu.
 
Przypominamy o konieczności rejestracji uczestników i szkół zainteresowanych udziałem w XLVII Olimpiadzie Historycznej. Termin zgłoszeń upływa 9 listopada 

 26 października

Komitet Główny Olimpiady Historycznej informuje i uspakaja, że tegoroczna Olimpiada na pewno się odbędzie. Trwają prace nad sposobem zorganiowania II etapu Olimpiady.

30 września

Drodzy Olimpijczycy i Ich Opiekunowie Naukowi ! Komitet Główny dokonał uaktualnienia listy lektur. Prosimy o sprawdzenie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl w odpowiedniej zakładce.

23 września

Zapraszamy na kolejne wykłady dla Olimpijczyków.

Aby uczestniczyć w spotkaniu - do czego zachęcamy wszystkich Olimpijczyków - należy się zarejestrować. Prosimy o maila na adres futurum@poczta.onet.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwiska nauczyciela i nazwy szkoły. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane do logowania. Wstarczy kliknąć w link aby połączyć się o danej godzinie z grupą słuchaczy i wykładowcą za pomocą komunikatora zoom. Osoba raz zarejestrowana otrzyma link do każdego z kolejnych spotkań osobno, chyba że zrezygnuje. Prosimy - w miarę możliwości - o uczestniczenie w zajęciach z włączoną kamerą i aktywność w czasie zadawania pytań. Nauczyciele i osoby zainteresowane historią, a nie przystępujące do Olimpiady są mile widziani.

30 września - dr hab. Piotr Węcowski, Jak czytać źródło historyczne?

7 października - prof. dr hab. Tadeusz Cegielski, Jak "kultura kuchennych schodów" awansowała do rangi kultury europejskiej

14 października - Jan Wróbel, Wokół Grunwaldu. Rozważania na kanwie nowej książki słynnego historyka, nauczyciela i publicysty.

21 października - prof. dr hab. Michał Kopczyński, Od tradycyjnego do nowoczesnego rolnictwa.

28 października, prof. dr hab. Halina Manikowska, Procesy polsko-krzyżackie i ich historyczne konsekwencje.

23 września

Przypominamy, że rejestracji uczestników Olimpiady Historycznej dokonują ich nauczyciele wypełniając do 9 listopada 2020 formularz na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl

8 września 2020

TEMATY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH XLVII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Starożytność: Genialny wódz i polityk czy awanturnik żądny władzy? Scharakteryzuj sylwetkę Aleksandra Macedońskiego i oceń rolę, jaką odegrał w dziejach starożytnego świata.

Średniowiecze: „Polska trzech Bolesławów” – porównaj i oceń politykę zagraniczną za panowania Bolesławów - Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego.

Nowożytność: Bezkrólewia i ich wpływ na kształtowanie się ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Historia XIX wieku: Porównaj proces zjednoczenia Niemiec i Włoch w XIX w. 

Historia XX wieku: Wyjaśnij przyczyny i przedstaw skutki konfliktów zimnej wojny.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Porównaj kompetencje władzy wykonawczej w konstytucjach II Rzeczypospolitej.

Historia regionu: Rok 1918 i jego konsekwencje w Twoim regionie.

1 września 2020

W przyszłym tygodniu rozpoczynamy cotygodniowe spotkania dla Olimpijczyków, w środy o 17. Będą się one odbywały online. Każde spotkanie będzie się składało z wykładu, pytań do wykładowcy i bieżących komunikatów. Program spotkań na wrzesień:

9 września, dr hab. Piotr Laskowski, Echnaton; informacje wstępne o Olimpiadzie

16 września, prof. Stanisław Lenard, Jak przygotować się do Olimpiady?

23 września, dr hab. Jerzy Pysiak, Miłość w średniowieczu.

30 września, dr hab. Piotr Węcowski, Jak czytać źródła historyczne?

Aby uczestniczyć w spotkaniu - do czego zachęcamy wszystkich Olimpijczyków - należy się zarejestrować. Prosimy o maila na adres futurum@poczta.onet.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwiska nauczyciela i nazwy szkoły. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane do logowania. Wstarczy kliknąć w link aby połączyć się o danej godzinie z grupą słuchaczy i wykładowcą za pomocą komunikatora zoom. Osoba raz zarejestrowana otrzyma link do wszystkich kolejnych spotkań, chyba że nie wyrazi na to zgody. Prosimy - w miarę możliwości - o uczestniczenie w zajęciach z włączoną kamerą i aktywność w czasie zadawania pytań. Nauczyciele i osoby zainteresowane historią, a nie przystępujące do Olimpiady są mile widziani.

31 sierpnia 2020

HARMONOGRAM XLVII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

ETAP I – ELIMINACJE SZKOLNE

Do 14 IX 2020

- zapoznanie uczniów z programem, regulaminem i terminarzem Olimpiady Historycznej
- opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady

 

Do 12 X 2020

 

- powołanie przez dyrektorów szkół Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji Olimpiady Historycznej
- przyjmowanie przez nauczycieli i dyrektorów szkół zgłoszeń uczniów do Olimpiady Historycznej

Do 9 XI 2020

- przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych pisemnych prac badawczych, oświadczeń o samodzielnym ich napisaniu oraz podpisanych formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych
- rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji dokonuje Przewodniczący Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)

10-17 XI 2020

- ocena pisemnych prac badawczych przez ekspertów Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych
- ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych I etapu

23-25 XI 2020

- eliminacje ustne I etapu
- ogłoszenie wyników eliminacji ustnych i kwalifikacji do II etapu

Do 30 XI 2020

- Komisje Szkolne przesyłają do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady prace badawcze uczniów, oświadczenia o samodzielności pracy, protokoły z eliminacji wypełnione według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE oraz podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych

Do 15 XII 2020

- podanie przez Komitety Okręgowe informacji o miejscu i terminie zawodów II etapu
- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego zbiorcze sprawozdania z I etapu Olimpiady w danym okręgu

ETAP II – ELIMINACJE OKRĘGOWE

Do 8 I 2021

- Komitet Główny informuje Komitety Okręgowe o rozdysponowaniu 49 miejsc wg procentowego algorytmu, uwzględniającego liczbę osób zakwalifikowanych do II etapu w poszczególnych okręgach

9 I 2021

- eliminacje pisemne II etapu

10-24 I 2021

- eliminacje ustne (maks. 2 dni wybrane przez Komitet Okręgowy)
- ogłoszenie rezultatów eliminacji ustnych i pisemnych II etapu

Do 31 I 2021

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego sprawozdania z eliminacji okręgowych wraz z pracami pisemnymi i ankietami uczniów zakwalifikowanych do finału

Do 15 II 2021

- ogłoszenie przez Komitet Główny ostatecznych wyników kwalifikacji
- zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia

ETAP III – ELIMINACJE CENTRALNE

8 IV 2021

- zakwaterowanie uczestników w miejscu organizacji zawodów III etapu

9 IV 2021

- eliminacje pisemne

10 IV 2021

- eliminacje ustne

11 IV 2021

- uroczystość zakończenia eliminacji centralnych

 28 sierpnia 2020.
Czekamy na ogłoszenie przez Komitet Główny Olimpiady Historycznej terminarza i tematów prac pisemnych Olimpiady. Nastąpi to na początku września 2020. W pierwszym tygodniu września wysłane zostaną do szkół szczegółowe informacje drogą mailową i do nauczycieli za pomocą sms-ów. Zachęcamy do uważnej lektury regulaminu olimpiady oraz do wyboru lektur. Potrzebne informacje (regulamin i zestaw lektur) znajdziecie na oficjalnej stronie Olimpiady pod adresem http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/

W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, wykłady dla olimpijczyków będą się odbywały zdalnie, za pomocą komunikatora internetowego. W każdą środę, począwszy od 9 września, zapraszamy na wykład i dyskusję z historykami. Wstęp na spotkanie będą miały osoby, które wcześniej uzyskają kod dostępu dostępny po potwierdzeniu chęci uczestnictwa. Wkrótce szczegóły.

Wszelkie pytania dotyczące Olimpiady proszę kierować na adres mailowy futurum@poczta.onet.pl

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihuw.pl/ http://www.ihpan.edu.pl/