Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Olimpiada Historyczna

 

I Komitet Okręgowy w Warszawie – obejmuje miasto Warszawa oraz powiaty: Grodzisk Mazowiecki, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piaseczno, Pruszków, Ożarów Mazowiecki (Warszawa-Zachód), Wołomin.


Przewodniczący Komitetu Okręgowego - dr hab., prof. UW, Piotr Węcowski
Sekretarz Komitetu Okręgowego - dr Tytus Izdebski  futurum@poczta.onet.pl

 

AKTUALNOŚCI 2023

24 listopada 2023

Uwaga !!! Najbliższy wykład dla Olimpijczyków, prof. Dariusza Stoli, odbędzie się w wesji online. Proszę zalogowac się 29 listopada, o godz. 17.00 przez link

https://zoom.us/j/98929302844?pwd=QWlyUGlhVGRUaGJ0RDgweEcxeS9QZz09

 

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Warszawie zaprasza do udziału w

L Olimpiadzie Historycznej.

Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie na stronach

http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/

http://tmh.org.pl/page/olimpiada-historyczna

Komitet Okręgowy zaprasza na cotygodniowe spotkania Olimpijczyków połączone z wykładami, dyskusją i bieżącymi informacjami. Pierwsze spotkanie w środę, 6 września 2023, o godz. 17. Rynek Starego Miasta 29/31, Sala Lelewelowska, II piętro. Zapraszamy również Państwa Nauczycieli !

 

29 listopada, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Dariusz Stola, Zagłada jako cześć historii Polski

6 grudnia, środa, g. 17.00, dr. hab. prof. ucz., Tomasz Nałęcz, Rok 1905. Zakurzona historia?

13 grudnia, środa,g. 17.30 , prof. dr hab. Andrzej Friszke, Co dziś wiemy o wprowadzeniu stanu wojennego?

20 grudnia, środa, g. 17.00, dr hab. prof. UwB, Daniel Boćkowski, Historia najnowsza to też historia

 

Zastrzegamy, że kalendarium może ulec zmianie z powodów losowych. Niektóre wykłady, być może, odbędą się formie online. Zawiadomimy o tym wcześniej.

 

31 sierpnia 2023

 

HARMONOGRAM ORGANIZACJI
OLIMPIADY HISTORYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

ETAP I – ELIMINACJE SZKOLNE

Do 15 IX 2023

- zapoznanie uczniów z programem, regulaminem i terminarzem Olimpiady Historycznej

- opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady

Do 13 X 2023

 

- powołanie przez dyrektorów szkół Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji Olimpiady Historycznej

- przyjmowanie przez nauczycieli i dyrektorów szkół zgłoszeń uczniów do Olimpiady Historycznej

Do 10 XI 2023

- rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji dokonuje jeden z członków Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)

- przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych pisemnych prac badawczych, oświadczeń o samodzielnym ich napisaniu oraz podpisanych formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych

13-20 XI 2023

- ocena pisemnych prac badawczych przez ekspertów Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych

- ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych I etapu

22-24 XI 2023

- eliminacje ustne I etapu

- ogłoszenie wyników eliminacji ustnych i kwalifikacji do II etapu

Do 1 XII 2023

- Komisje Szkolne przesyłają do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady prace badawcze uczniów, oświadczenia o samodzielności pracy, protokoły z eliminacji wypełnione według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE oraz podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych

Do 15 XII 2023

- podanie przez Komitety Okręgowe informacji o miejscu i terminie zawodów II etapu

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego zbiorcze sprawozdania z I etapu Olimpiady w danym okręgu

ETAP II – ELIMINACJE OKRĘGOWE

Do 10 I 2024

- Komitet Główny informuje Komitety Okręgowe o rozdysponowaniu 49 miejsc do finału, proporcjonalnie do liczby osób zakwalifikowanych do II etapu w poszczególnych okręgach

13 I 2024

- eliminacje pisemne II etapu

14-28 I 2024

- eliminacje ustne (maks. 3 dni wybrane przez Komitet Okręgowy)

- ogłoszenie rezultatów eliminacji ustnych i pisemnych II etapu

Do 31 I 2024

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego sprawozdania
z eliminacji okręgowych wraz z pracami pisemnymi

Do 16 II 2024

- ogłoszenie przez Komitet Główny ostatecznych wyników kwalifikacji

- zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia

- wypełnienie przez uczestników finału ankiet na platformie internetowej Olimpiady

ETAP III – ELIMINACJE CENTRALNE

6 IV 2024

- eliminacje pisemne w miastach wojewódzkich (praca pisemna na 1 z 6 tematów)

12 IV 2024

- przyjazd uczestników do Gdańska-Jelitkowa oraz analiza tekstów źródłowych

13 IV 2024

- eliminacje ustne

14 IV 2024

- uroczystość zakończenia eliminacji centralnych

 

 

 

 

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihpan.edu.pl/