Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Olimpiada Historyczna

 

I Komitet Okręgowy w Warszawie – obejmuje miasto Warszawa oraz powiaty: Grodzisk Mazowiecki, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piaseczno, Pruszków, Ożarów Mazowiecki, Wołomin.


Przewodniczący Komitetu Okręgowego - dr. hab. Piotr Węcowski
Sekretarz Komitetu Okręgowego - dr Tytus Izdebski  futurum@poczta.onet.pl

AKTUALNOŚCI

26 października

Zapraszamy na kolejne wykłady dla Olimpijczyków.

Aby uczestniczyć w spotkaniu - do czego zachęcamy wszystkich Olimpijczyków - należy się zarejestrować. Prosimy o maila na adres futurum@poczta.onet.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwiska nauczyciela i nazwy szkoły. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane do logowania. Wstarczy kliknąć w link aby połączyć się o danej godzinie z grupą słuchaczy i wykładowcą za pomocą komunikatora zoom. Osoba raz zarejestrowana otrzyma link do każdego z kolejnych spotkań osobno, chyba że zrezygnuje. Prosimy - w miarę możliwości - o uczestniczenie w zajęciach z włączoną kamerą i aktywność w czasie zadawania pytań. Nauczyciele i osoby zainteresowane historią, a nie przystępujące do Olimpiady są mile widziani.

4 listopada - prof. dr hab.Daniel Boćkowski, Terroryzm w XIX wieku

12 listopada (wyjątkowo w czwartek) - prof. dr hab.Jarosław Czubaty, Czy Księstwo Warszawskie było pierwszym nowoczesnym państwem polskim?

18 listopada - prof. dr hab. Grażyna Szelągowska, Wokół modernizacji na ziemiach polskich w XIX wieku

25 listopada - prof. dr hab. Dariusz Stola, Emigracje polskie 1945-1989. Kto? Jak? Dlaczego?

26 października

Komitet Główny Olimpiady Historycznej informuje i uspakaja, że tegoroczna Olimpiada na pewno się odbędzie. Trwają prace nad sposobem zorganiowania II etapu Olimpiady.

30 września

Drodzy Olimpijczycy i Ich Opiekunowie Naukowi ! Komitet Główny dokonał uaktualnienia listy lektur. Prosimy o sprawdzenie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl w odpowiedniej zakładce.

23 września

Zapraszamy na kolejne wykłady dla Olimpijczyków.

Aby uczestniczyć w spotkaniu - do czego zachęcamy wszystkich Olimpijczyków - należy się zarejestrować. Prosimy o maila na adres futurum@poczta.onet.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwiska nauczyciela i nazwy szkoły. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane do logowania. Wstarczy kliknąć w link aby połączyć się o danej godzinie z grupą słuchaczy i wykładowcą za pomocą komunikatora zoom. Osoba raz zarejestrowana otrzyma link do każdego z kolejnych spotkań osobno, chyba że zrezygnuje. Prosimy - w miarę możliwości - o uczestniczenie w zajęciach z włączoną kamerą i aktywność w czasie zadawania pytań. Nauczyciele i osoby zainteresowane historią, a nie przystępujące do Olimpiady są mile widziani.

30 września - dr hab. Piotr Węcowski, Jak czytać źródło historyczne?

7 października - prof. dr hab. Tadeusz Cegielski, Jak "kultura kuchennych schodów" awansowała do rangi kultury europejskiej

14 października - Jan Wróbel, Wokół Grunwaldu. Rozważania na kanwie nowej książki słynnego historyka, nauczyciela i publicysty.

21 października - prof. dr hab. Michał Kopczyński, Od tradycyjnego do nowoczesnego rolnictwa.

28 października, prof. dr hab. Halina Manikowska, Procesy polsko-krzyżackie i ich historyczne konsekwencje.

23 września

Przypominamy, że rejestracji uczestników Olimpiady Historycznej dokonują ich nauczyciele wypełniając do 9 listopada 2020 formularz na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl

8 września 2020

TEMATY PRAC PISEMNYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH XLVII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Starożytność: Genialny wódz i polityk czy awanturnik żądny władzy? Scharakteryzuj sylwetkę Aleksandra Macedońskiego i oceń rolę, jaką odegrał w dziejach starożytnego świata.

Średniowiecze: „Polska trzech Bolesławów” – porównaj i oceń politykę zagraniczną za panowania Bolesławów - Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego.

Nowożytność: Bezkrólewia i ich wpływ na kształtowanie się ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Historia XIX wieku: Porównaj proces zjednoczenia Niemiec i Włoch w XIX w. 

Historia XX wieku: Wyjaśnij przyczyny i przedstaw skutki konfliktów zimnej wojny.

Historia parlamentaryzmu w Polsce: Porównaj kompetencje władzy wykonawczej w konstytucjach II Rzeczypospolitej.

Historia regionu: Rok 1918 i jego konsekwencje w Twoim regionie.

1 września 2020

W przyszłym tygodniu rozpoczynamy cotygodniowe spotkania dla Olimpijczyków, w środy o 17. Będą się one odbywały online. Każde spotkanie będzie się składało z wykładu, pytań do wykładowcy i bieżących komunikatów. Program spotkań na wrzesień:

9 września, dr hab. Piotr Laskowski, Echnaton; informacje wstępne o Olimpiadzie

16 września, prof. Stanisław Lenard, Jak przygotować się do Olimpiady?

23 września, dr hab. Jerzy Pysiak, Miłość w średniowieczu.

30 września, dr hab. Piotr Węcowski, Jak czytać źródła historyczne?

Aby uczestniczyć w spotkaniu - do czego zachęcamy wszystkich Olimpijczyków - należy się zarejestrować. Prosimy o maila na adres futurum@poczta.onet.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwiska nauczyciela i nazwy szkoły. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane do logowania. Wstarczy kliknąć w link aby połączyć się o danej godzinie z grupą słuchaczy i wykładowcą za pomocą komunikatora zoom. Osoba raz zarejestrowana otrzyma link do wszystkich kolejnych spotkań, chyba że nie wyrazi na to zgody. Prosimy - w miarę możliwości - o uczestniczenie w zajęciach z włączoną kamerą i aktywność w czasie zadawania pytań. Nauczyciele i osoby zainteresowane historią, a nie przystępujące do Olimpiady są mile widziani.

31 sierpnia 2020

HARMONOGRAM XLVII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

ETAP I – ELIMINACJE SZKOLNE

Do 14 IX 2020

- zapoznanie uczniów z programem, regulaminem i terminarzem Olimpiady Historycznej
- opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych eliminacji pisemnych I etapu Olimpiady

 

Do 12 X 2020

 

- powołanie przez dyrektorów szkół Szkolnych lub Międzyszkolnych Komisji Olimpiady Historycznej
- przyjmowanie przez nauczycieli i dyrektorów szkół zgłoszeń uczniów do Olimpiady Historycznej

Do 9 XI 2020

- przyjmowanie przez Komisje Szkolne i Międzyszkolne Olimpiady zakodowanych pisemnych prac badawczych, oświadczeń o samodzielnym ich napisaniu oraz podpisanych formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych
- rejestracja on-line uczestników i szkół biorących udział w Olimpiadzie (rejestracji dokonuje Przewodniczący Szkolnej lub Międzyszkolnej Komisji Olimpiady za pośrednictwem strony www.olimpiadahistoryczna.pl)

10-17 XI 2020

- ocena pisemnych prac badawczych przez ekspertów Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych
- ogłoszenie wyników eliminacji pisemnych I etapu

23-25 XI 2020

- eliminacje ustne I etapu
- ogłoszenie wyników eliminacji ustnych i kwalifikacji do II etapu

Do 30 XI 2020

- Komisje Szkolne przesyłają do właściwego Komitetu Okręgowego Olimpiady prace badawcze uczniów, oświadczenia o samodzielności pracy, protokoły z eliminacji wypełnione według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady w zakładce FORMULARZE oraz podpisane formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych

Do 15 XII 2020

- podanie przez Komitety Okręgowe informacji o miejscu i terminie zawodów II etapu
- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego zbiorcze sprawozdania z I etapu Olimpiady w danym okręgu

ETAP II – ELIMINACJE OKRĘGOWE

Do 8 I 2021

- Komitet Główny informuje Komitety Okręgowe o rozdysponowaniu 49 miejsc wg procentowego algorytmu, uwzględniającego liczbę osób zakwalifikowanych do II etapu w poszczególnych okręgach

9 I 2021

- eliminacje pisemne II etapu

10-24 I 2021

- eliminacje ustne (maks. 2 dni wybrane przez Komitet Okręgowy)
- ogłoszenie rezultatów eliminacji ustnych i pisemnych II etapu

Do 31 I 2021

- Komitety Okręgowe dostarczają do Komitetu Głównego sprawozdania z eliminacji okręgowych wraz z pracami pisemnymi i ankietami uczniów zakwalifikowanych do finału

Do 15 II 2021

- ogłoszenie przez Komitet Główny ostatecznych wyników kwalifikacji
- zawiadomienie uczniów zakwalifikowanych do finału o miejscu i terminie eliminacji III stopnia

ETAP III – ELIMINACJE CENTRALNE

8 IV 2021

- zakwaterowanie uczestników w miejscu organizacji zawodów III etapu

9 IV 2021

- eliminacje pisemne

10 IV 2021

- eliminacje ustne

11 IV 2021

- uroczystość zakończenia eliminacji centralnych

 28 sierpnia 2020.
Czekamy na ogłoszenie przez Komitet Główny Olimpiady Historycznej terminarza i tematów prac pisemnych Olimpiady. Nastąpi to na początku września 2020. W pierwszym tygodniu września wysłane zostaną do szkół szczegółowe informacje drogą mailową i do nauczycieli za pomocą sms-ów. Zachęcamy do uważnej lektury regulaminu olimpiady oraz do wyboru lektur. Potrzebne informacje (regulamin i zestaw lektur) znajdziecie na oficjalnej stronie Olimpiady pod adresem http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/

W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, wykłady dla olimpijczyków będą się odbywały zdalnie, za pomocą komunikatora internetowego. W każdą środę, począwszy od 9 września, zapraszamy na wykład i dyskusję z historykami. Wstęp na spotkanie będą miały osoby, które wcześniej uzyskają kod dostępu dostępny po potwierdzeniu chęci uczestnictwa. Wkrótce szczegóły.

Wszelkie pytania dotyczące Olimpiady proszę kierować na adres mailowy futurum@poczta.onet.pl

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihuw.pl/ http://www.ihpan.edu.pl/