Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego

Konkurs imienia prof. Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję pracy historycznej opublikowaną w Polsce.

Konkurs organizowany od 2013 r. wspólnie z redakcją "Kwartalnika Historycznego" i z Instytutem Historii PAN.

Prof. Jerzy Michalski (1924-2007) był znakomitym historykiem, wybitnym znawcą XVIII  wieku. Współpracował z wszystkimi trzema instytucjami organizującymi konkurs.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.


Edycja 2014/2015
 

             Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskiem Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza trzecią edycję konkursu, która tym razem obejmuje recenzje naukowe z zakresu historii opublikowane w  polskich czasopismach naukowych w latach 2014-15. Konkurs poświęcony jest pamięci profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. - Jerzego Michalskiego. Był on ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego.

            Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych. Prace konkursowe, zgodne z wymogami regulaminu, prosimy nadsyłać do końca października 2015 r. na adres IH PAN, z dopiskiem „konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego”.

 


 
Edycja 2013/2014
 
 Jury konkursu zawiadamia, że laureatem drugiej edycji konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii został prof. Janusz Żarnowski za recenzję z książki Marcina Zaremby Wielka trwoga: Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys opublikowaną na łamach „Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych” t. 73, 2013.
 

 

Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego

na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

 

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskiem Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza drugą edycję konkursu na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w  polskim czasopiśmie naukowym.  Prosimy o zgłaszanie tekstów opublikowanych w latach 2013-14.

Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. - Jerzego Michalskiego. Był on także ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych. W drugiej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami regulaminu, prosimy nadsyłać do 31 października 2014 r. na adres IH PAN „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego” lub drogą mailową (konkurs.michalski@ihpan.edu.pl).

Jednocześnie informujemy, że w pierwszej edycji konkursu nagrodę przyznano p. Wojciechowi Mischkemu za recenzję z książki Piotra Boronia, Kniaziowie, królowie, carowie... Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu, opublikowaną w „Studiach Źródłoznawczych” 51, 2013.

 


Edycja 2012/2013
 

Z wielką przyjemnością informujemy, że w pierwszej edycji konkursu nagrodę przyznano p. Wojciechowi Mischkemu za recenzję z książki Piotra Boronia, Kniaziowie, królowie, carowie... Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu, opublikowaną w „Studiach Źródłoznawczych” 51, 2013.

 


 

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskiem Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza konkurs na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w  polskim czasopiśmie naukowym w latach 2012-13. Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. - Jerzego Michalskiego. Był on także ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych. W pierwszej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami publikowanego regulaminu, prosimy nadsyłać do 31 grudnia 2013 r. na adres IH PAN.

Dyrektor Instytutu Historii

Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen

 

 

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihuw.pl/ http://www.ihpan.edu.pl/