Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Komunikaty

KOMUNIKAT nr 3

maj - czerwiec 2018

 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Historii zwołuje
Walne Zebranie Członków

na dzień 4 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 17 w pierwszym terminie i o godz. 17.15 w drugim terminie.

Walne Zebranie ma na celu wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Historycznego, które odbędzie się w Białymstoku 15 września br. (sobota) i będzie poprzedzone dwudniową sesją naukową.

Porządek dzienny:

  1. Zagajenie
  2. Informacja o Walnym Zgromadzeniu PTH i o sesji
  3. Zgłoszenie kandydatów
  4. Wybór komisji skrutacyjnej
  5. Głosowanie tajne
    1. Referat wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Mikulski na temat: „ Niższe urzędy ziemskie i grodzkie  na Mazowszu w XVI – XVII w.”
  6. Ogłoszenie wyników głosowania
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie obrad

                                                               Komisja Historii Wojskowej

14 czerwca (czwartek), godz. 17.00 (Sala Kościuszki) – sekcja Historii Wojskowej zaprasza na dyskusję panelową: „Gen. prof. Marian Kukiel. Uczony-żołnierz-polityk. W świetle najnowszych badań.”  Z udziałem: prof. dr hab. Mark Kornat, prof. dr hab. Krzysztof Komorowski,
dr Tomasz Siewierski, prof. dr hab. Janusz Zuziak.

Sekcja Antropologii Historycznej

30 maja (środa), godz. 18.30 (Sala Kościuszkowska) – mgr Anna Dryblak (Uniwersytet Warszawski) – Piastowskie fundacje klasztorów klarysek w Małopolsce i na Śląsku – model i jego adaptacja.

6 czerwca (środa), godz. 18.30 (Sala Kościuszkowska) – mgr Weronika Kobylińska-Bunsch (Uniwersytet Warszawski) – Modernistyczne rozwiązania w środkowo-europejskiej fotografii dwudziestolecia międzywojennego w świetle wizualnego dziennika Evy Boros i Billa Brandta.

 

27 czerwca (środa), godz. 18.30 (Sala Kościuszkowska) – mgr Łukasz Dryblak (Instytut Historii PAN) – Próby nawiązania dialogu polsko-rosyjskiego na emigracji w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku.

 

Komisja Biografistyki i Studiów Krytycznych

 

8 maja (wtorek), godz. 17.00 sala Kościuszkowska spotkanie Towarzystwa Miłośników Historii i Muzeum Niepodległości. Dyskusja panelowa nad książką Elżbiety Wodzyńskiej
pt. „Piotr Drzewiecki działacz społeczno-gospodarczy, prezydent Warszawy 1918-20” (wydawnictwo Oficyna Wydawnicza ASTRA – 2018). Dyskusję panelową rozpocznie
prof. dr. hab. Lech Królikowski.

 

Przypominamy o płaceniu składek członkowskich (Studenci, emeryci, renciści 25 zł, pozostali 50 zł)

Uprzejmie prosimy wszystkich członków o przysyłanie swoich adresów poczty elektronicznej na adres tmh@tmh.org.pl

 

                                                              

        Sekretarz                                                                                             Prezes TMH

 dr Marta Kuc-Czerep                                                                    Prof. dr hab. Andrzej Rachuba

 

 

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihuw.pl/ http://www.ihpan.edu.pl/