Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Komunikaty

                                                                                               

Komunikat TMH, styczeń-luty 2023.

 

W ubiegłym miesiącu:

Miło nam zakomunikować, że od władz PTH otrzymaliśmy zgodę na przeprowadzenie w Warszawie Zjazdu Delegatów PTH jesienią 2025 roku. Jest jeszcze sporo czasu, ale już trzeba o tym myśleć. Przypominamy, że podczas zjazdu, chcemy uroczyście zainaugurować obchody 125 rocznicy powstania Towarzystwa Miłośników Historii.

 

W grudniu także szczęśliwie odbyły się wszystkie zaplanowane przez TMH wydarzenia (Konferencja o Prezydentach na uchodźstwie, Debata o historii Futbolu Warszawy  Mazowsza, Spotkanie Wigilijne z K.Z. Solidarności PAN). Już wkrótce TMH wspólnie z Fundacją Pomocy Polakom na Wschodzie, rozpocznie pracę nad wydaniem materiału pokonferencyjnego pt: „Rola prezydentów na uchodźstwie w dziejach Polski”.

 

W styczniu i lutym nie planujemy imprez otwartych, choć to nie oznacza, że TMH zmniejszy swą aktywność.

19 stycznia w bibliotece na ul. Koszykowej odbędzie się zebranie jury konkursu Varsavianów im. Hanny Szwankowskiej (od kilkudziesięciu lat organizowanych wspólnie z Biblioteką m.st. Warszawy). Uroczyste rozdanie nagród planujemy na wiosnę. Przewodniczącym jury jest wiceprezes TMH, prof. Andrzej Karpiński.

Pod koniec stycznia (jeszcze nie znamy daty) będzie organizowane spotkanie kapituły nagród im. prof. Stanisława Herbsta na najlepsze prace magisterskie. Kapituła najprawdopodobniej ogłosi przedłużenie konkursu do końca marca. Konkurs ten organizujemy wspólnie z PTH od 1973 roku. W 2023 roku planujemy uroczyste wręczenie nagród w dniach poprzedzających 50 rocznicę śmierci patrona (druga połowa czerwca 2023 roku). Sekretarzem konkursu jest dr Tomasz Siewierski.

2 lutego jury konkursu im. Prof. Jerzego Michalskiego (konkurs organizowany od 2013 roku wspólnie z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), zadecyduje o nagrodach na najlepsze recenzje. Sekretarzem konkursu jest dr Dorota Dukwicz.

 

Nasza cotygodniowe, 3-minutowe miniatury radiowe w Radiu Kolor pod tytułem: „Stolica Historii. Prezentuje Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie” miały już 14 odcinków. Nadawane są w każdą sobotę o 15.15. Dzień po emisji portal warszawa.pl publikuje felieton w całości dodając ilustracje i życiorys autora. W najbliższych styczniowych dniach wystąpią: dr Paweł Weszpiński (14 I), Hanna Dzielińska (21 I) i prof. Zofia Chyra- Rolicz (28 I).

Zachęceni udaną współpracą z radiowcami, podjęliśmy też działalność na falach Radia Kampus. 15-minutową audycję pt: „Kiedyś to było …” realizujemy wspólnie w Wydziałem Historii UW. Pierwszą członkinią TMH, która weźmie w audycji udział będzie znana autorka książek historycznych o powstaniu warszawskim Agnieszka Cubała. Start: 12 stycznia o 11.10.

 

Z rzeczy mniej przyjemnych, z przykrością informujemy, że TMH nie dostało

dotacji na zorganizowanie w „Arkadii” w Kazimierzu konferencji dotyczącej powstania styczniowego. Mimo braku finansowego wsparcia zdecydowaliśmy się konferencję przeprowadzić w dniach 20-22 kwietnia br. O szczegółach planowanego wydarzenia poinformujemy wkrótce na stronie TMH lub na facebooku i oczywiście w następnym komunikacie.

 

Informujemy, że najbliższe zebranie zarządu TMH odbędzie się 14 II o 17.00.

 

Przy TMH reaktywowany został nowy Rocznik Warszawski. Redakcja informuje, że materiał do tomu I zbierany będzie do początku lutego.
Lada tydzień ukaże się też kolejny numer „Przeglądu Historycznego”.

 

Składki: Według pani Agaty Chomuntowskiej z naszego sekretariatu, w jesiennych miesiącach 2022 roku znacząco wzrosła liczba opłaconych składek rocznych TMH. Z Nowym Rokiem życzmy więc sobie aby ten trend został utrzymany!

 

 

 

Prezes TMH

Robert Gawkowski

 

 

 


 

Komunikat TMH, grudzień 2022

 

listopadzie 2022 roku TMH pomyślnie organizowało zaplanowane imprezy. Na szczególną uwagę zasługuje impreza (26 XI) pt: „Dzień Otarty TMH”, a to dlatego, że zorganizowana została po raz pierwszy. Tego dnia opowiadaliśmy
o naszej działalności i oprowadzaliśmy po budynku IH PAN, nowoprzyjętych członków. Zadano nam dużo pytań i przedstawiono kilka ciekawych pomysłów.  Najciekawsze zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu TMH.

 

W grudniu TMH będzie organizatorem następujących wydarzeń:

 

3 XII o g. 15.15 W Radiu Kolor IX odcinek naszych miniatur historycznych pt: Stolica Historii. Prezentuje TMH w Warszawie”.  Tym razem opowiadać będzie nasza członkini od 2017 roku dr Beata Michalec. W kolejne soboty w „Stolicy Historii” wystąpią dr hab. Robert Gawkowski (10 XII) i Agnieszka Cubała (17 XII i 24 XII).

 

12 XII od 10.00 do 14.30 TMH z inicjatywy prof. Mariana M. Drozdowskiego organizuje dla wszystkich chętnych sesję historyczną pt: Rola prezydentów na uchodźstwie w dziejach Polski. Impreza odbędzie się w Sali Lelewela IH PAN. Planowane jest wydanie pokonferencyjnego zbioru referatów. Plan sesji i plakat w załączniku 1.

 

16 XII, g. 17.00-19.00 Panel dyskusyjny pt: „Futbol i polityka w historii Warszawy i Mazowsza” na podstawie nowowydanej „Kroniki futbolu Warszawy i Mazowsza 1905-2022”. Dyskusję poprowadzą dr hab. Robert Gawkowski i red. Stefan Szczepłek. Impreza odbędzie się w Sali Lelewela IH PAN. Plakat
w załączniku 2.

 

20 XII g. 16.30 posiedzenie zarządu TMH

20 XII g. 17.30 wszystkich członków TMH wraz z Komisją Zakładową  Solidarności IH PAN zapraszamy na spotkanie opłatkowe.
Spotkanie odbędzie się w sali Kościuszkowskiej. Zaproszenie w załączniku 3.

 

W związku z licznymi zapytaniami przypominamy numer konta THM, na który mogą opłacać Państwo składki członkowskie.

Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie
Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa, 
Bank „Millennium” S.A. 21/1160 2202 0000 0000 5515 6469

Przypominamy, że roczna składka członkowska wynosi 50 zł, a dla emerytów, rencistów i studentów  25 zł.

 


 

Komunikat TMH Listopad 2022

 

październik TMH może się pochwalić dużą aktywnością. Wszystkie zakładane wydarzenia zakończyły się bardzo udanie. 6 X przy wypełnionej Sali Lelewela, pod naszym patronatem wystartowała Akademia Bemowskiego Seniora. Dwa dni później zainaugurowała działalność nasza trzyminutowa audycja w Radiu Kolor pt: „Stolica Historii. Prezentuje TMH
w Warszawie
”. 24 i 25 X nasza dwudniowa konferencja o życiu prof. Zbigniewa Wójcika była arcyciekawa, a wycieczka 22 X do grobów działaczy TMH po Powązkach wzruszająca. Sesja wojskowości TMH odbyła się zgodnie z planem, tak jak wykłady przygotowujące do Olimpiady Historycznej.

Wyszedł też kolejny numer „Przeglądu Historycznego” (http://ph.ihuw.pl/pl/content/przegląd-historyczny-rok-2022-tom-113-zeszyt-2). Dodajmy także, że w ciągu ostatnich 5 miesięcy do TMH wstąpiło ok. 20 nowych członków.

 

listopadzie czekają nas kolejne wydarzenia:

5 XI w sobotę, jak zwykle o 15.15 w Radiu Kolor (103 FM) emitowana będzie piąta z kolei,
a pierwsza w listopadzie, nasza miniatura historyczna „Stolica Historii. Prezentuje TMH
w Warszawie
”. Opowiadać będzie niżej podpisany. 12 XI kolejna gawęda historyczna
w wykonaniu Juliusza Kuleszy. Autor należy do seniorów TMH, a historia, którą opowie wydarzyła się w czasie okupacji w 1944 r., w czasach które p. Juliusz znał z autopsji. Następne nasze audycje będą autorstwa Piotra Jamskiego (19 XI) i dr Adama Tyszkiewicza (26 XI). Przypomnijmy, że każde z miniatur historycznych wygłoszonych w radiu, ukażą się w formie pisemnej dzień po emisji, wraz z ilustracjami, na stronach portalu Warszawa.pl.

15 XI o godz.17.00 zebranie zarządu TMH

17 XI o godz.12.00 w Sali Bemowskiego Centrum Kultury (ul. Górczewska 201 wykład
o historii Ursusa poprowadzi Jerzy Domżalski. Wykład w ramach patronatu TMH nad Akademią Bemowskiego Seniora.

26 XI godz. 16.00 Dni otwarte TMH połączone ze zwiedzaniem kamienicy IH PAN. Impreza realizowana głównie z myślą o nowych członkach TMH, którzy jeszcze nie są zaznajomieni
z działalnością naszego towarzystwa.

Tradycyjnie TMH i PTH przygotowuje młodzież do Olimpiady Historycznej. Wykłady są otwarte, dla wszystkich zainteresowanych osób, serdecznie zapraszamy. Terminy najbliższych wykładów odbywających się w siedzibie TMH:

9 listopada, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Jarosław Czubaty, Wojny napoleońskie

16 listopada, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Andrzej Karpiński, Wielkie Odkrycia Geograficzne, mniej znane wyprawy.

23 listopada, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Artur Markowski, Społeczne konsekwencje rewolucji przemysłowej na ziemiach polskich w XIX wieku

30 listopada, środa, g. 17.00, dr Kamil Frejlich, Odrodzenie w upadku. Rzeczpospolita po
I rozbiorze (1772-1788)

14 grudnia, środa, g. 17.00, prof. dr hab Tomasz Kitzwalter, Władza a społeczeństwo w XIX wieku: Europa i Polska.

 

 

W imieniu TMH pragnę serdecznie podziękować: A. Karpińskiemu (za ciekawy wykład w dniu 6 X), Bogusławowi Staroniowi za interesujące oprowadzanie po Powązkach w dniu 22 X, Tomaszowi Siewierskiemu za sprawną organizację konferencji o prof. Z. Wójciku. Dziękuję też wszystkim członkom TMH, którzy do tej pory uczestniczyli w nagraniach naszej audycji w Radiu Kolor.                                                                           

 


 

Komunikat październik 2022

*6 września odbyło się rekordowo długie posiedzenie zarządu TMH, trwające
aż 2 i pół godziny! Omówiono sprawy związane ze zbliżającym się Zjazdem Delegatów PTH oraz sprawy bieżące. Mamy nadzieję, że efekty tych prac będą widoczne już w październiku.
W poczet naszego Towarzystwa przyjęto 6 nowych członków.

 

*W dniach 16-17 września odbywał się w Zielonej Górze Zjazd Delegatów PTH. Warszawskie TMH reprezentowało 12 delegatów i z dumą informujemy, że każdy z nich był aktywny podczas zjazdu, zasiadając w różnorakich komisjach. Prezesem ponownie wybrano
prof. Krzysztofa Mikulskiego (Toruń). Z warszawskich działaczy w zarządzie PTH zasiadają: profesorowie Andrzej Rachuba i Piotr Węcowski oraz Zofia Kozłowska. Członkami honorowymi PTH zostali warszawiacy: Andrzej Rachuba, Wojciech Iwańczak, Andrzej Koryn i Marian Marek Drozdowski.

 

*Zgodnie z wytycznymi zarządu TMH podpisujemy umowę z Urzędem Dzielnicy Warszawa-Bemowo w sprawie patronatu nad historycznymi wykładami Akademii Bemowskiego Seniora. W związku z powyższym już 6 października (czwartek) o godz.12.00 w siedzibie TMH w Sali Lelewela odbędzie się wykład wiceprezesa TMH, prof. Andrzeja Karpińskiego,
pt: Zarazy i morowe powietrze w Warszawie w dawnych wiekach (XVI-XVIII). Zapraszamy także chętnych członków TMH, jednak pod warunkiem odebrania
w sekretariacie TMH zaproszenia.

 

 *Z radością zawiadamiamy, że 8 października (sobota) o godzinie 15.15 w Radiu Kolor wyemitowany będzie pierwszy odcinek krótkich felietonów historycznych pt: Stolica historii. Prezentuje TMH w Warszawie. Co tydzień o tej samej porze nasi członkowie opowiadać będą
o swoich odkryciach historycznych, a wiele z tych opowieści mieć będzie zaskakującą puentę . Każdy z odcinków poprzedzi charakterystyczna dźwiękowa czołówka .

 

*17 października (poniedziałek), w godzinach 16.00-19.00 Sekcja Historii Wojskowości TMH-PTH zaprasza na zebranie naukowe pt: Stan źródeł polskich i niemieckich do obrony Warszawy w 1939 r. (aspekty militarne). Referaty wprowadzające wygłoszą– prof. dr hab. Krzysztof Komorowski i dr hab. Andrzej Wesołowski.

Sekcja Historii Wojskowości uzgodni plany na następny rok. Zebranie odbędzie się w Sali Kościuszkowskiej, Stary Rynek 29/31.

*Zapraszamy na zwiedzanie Cmentarza Powązkowskiego. 22 października (sobota)
po cmentarzu wycieczkę pt: Wybitni Historycy, Prezesi TMH na Starych Powązkach , oprowadzi nas przewodnik i członek TMH Bogdan Staroń. Startujemy o godzinie 11.00 sprzed Bramy św. Honoraty.

*W dniach 24-25 października TMH wraz z Muzeum w Łazienkach Królewskich szykuje dwudniową sesję przypominająca postać prof. Zbigniewa Wójcika. Pierwszego dnia sesja odbędzie się w Łazienkach, drugiego dnia w siedzibie TMH. Szczegółowy program prześlemy wkrótce.

*Tradycyjnie TMH i PTH przygotowuje młodzież do Olimpiady Historycznej. Terminy najbliższych wykładów odbywających się w siedzibie TMH:

28 września, środa, g. 17.00, dr hab., prof. UW, Tadeusz Rutkowski, Polityka ZSRR wobec Polski w latach 1939-1943.

5 października, środa, g. 17.00, dr Roman Żuchowicz, Niegasnący śmiech bogów, gorzki śmiech ludzi. Co poczucie humoru mówi nam o starożytnych?

19 października, środa, g. 17.00. prof. dr hab. Paweł Janiszewski, Powstanie, rozwój i upadek rzymskiego mechanizmu imperialnego.

26 października, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki, Rzeczpospolita wielu narodów czy wiele narodów w Rzeczypospolitej

Wykłady te są także dostępne dla członków TMH.

 

 

Prezes Towarzystwa Miłośników Historii

Dr hab. Robert Gawkowski

 

 

               

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihpan.edu.pl/