Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Komunikaty

KOMUNIKAT nr 3

maj-czerwiec 2019

 

XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Lublinie

XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich odbędzie się w Lublinie w dniach 18-20 września 2019 r. Program zjazdu znajduje się na stronie internetowej Zjazdu

www.xxpzhp.umcs.lublin.pl/

Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem:

http://xxpzhp.umcs.lublin.pl/2019/04/11/rejestracja-na-xx-pzhp/

lub

https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=914

Decyzją Zarządu Członkowie Towarzystwa Miłośników Historii mogą otrzymać zwrot kosztów podróży
i udziału w Zjeździe, po przedstawieniu rachunków i delegacji (koszty podróży do wysokości ceny biletu kolejowego). Informacje w sekretariacie TMH.

 

Rok Moniuszkowski 200-lecie urodzin

11 maja 2019 roku, sobota, godz. 11.00 cmentarz Stare Powązki
Temat: „Moniuszkowskie Powązki”
Miejsce spotkania: ul. Powązkowska, przy kościele Św. Karola Boromeusza.
Na spacer zaprasza Bogusław Staroń, przewodnik i członek TMH

Spotkanie bezpłatne.

 

15 maja 2019 roku, środa, godz. 17.00 sala Kościuszkowska „Stanisław Moniuszko” Bogusław Staroń, członek TMH, zaprasza na spotkanie z Panią mgr Elżbietą Janowską-Moniuszko, pra-pra-prawnuczką Stanisława Moniuszki.
Pani Elżbieta Janowska-Moniuszko, z okazji Roku Moniuszkowskiego i 200-tnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, opowie o życiu i twórczości Ojca Polskiej Opery Narodowej. Zostaną także przedstawione recenzje z twórczości Stanisława Moniuszki i fotografie, związane z omawianą tematykę. Po wystąpieniach – dyskusja.

 

 

Sekcja Biografistyki i Studiów Krytycznych

6 maja 2019 roku godz. 17.00 odbędzie się konferencja w Bibliotece Miasta St. Warszawy,  na temat „Dzieje Warszawy od Traktatu Wersalskiego do uznania granicy wschodniej Rzeczpospolitej w 1923 roku”.
Organizatorzy: Biblioteka Publiczna Miasta st. Warszawy, Towarzystwo Miłośników Historii, Muzeum Niepodległości, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.

 

 

W lipcu i sierpniu biuro TMH będzie otwarte we wtorki i czwartki. W pozostałe dni prosimy
o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Przypominamy o płaceniu składek członkowskich (studenci, emeryci, renciści 25 zł, pozostali 50 zł)

Uprzejmie prosimy wszystkich członków o przysyłanie swoich adresów poczty elektronicznej na adres tmh@tmh.org.pl

 

                                                              

        Sekretarz                                                                                              Prezes TMH

dr Marta Kuc-Czerep                                                                      Prof. dr hab. Andrzej Rachuba

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihuw.pl/ http://www.ihpan.edu.pl/