Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Komunikaty

KOMUNIKAT nr 5

listopad-grudzień 2018

 

Informacja z Polskiego Towarzystwa Historycznego

Dnia 15 września 2018 r. odbyło się w Białymstoku Walne Zgromadzenie Delegatów PTH. Dokonało ono m. in. wyboru 12 członków honorowych PTH, a wśród nich z Warszawy wybrało Marię Koczerską i Andrzeja Sołtana. Do władz PTH zostali wybrani następujący członkowie TMH: do Zarządu Głównego - Andrzej Koryn (skarbnik), Zofia T. Kozłowska (wiceprezes), Andrzej Rachuba; do Sądu Koleżeńskiego I instancji - Włodzimierz Mędrzecki; do Sądu Koleżeńskiego II instancji - Hubert Izdebski. Henryk Rutkowski, który wchodził w skład Zarządu Głównego w latach 1971-2018, otrzymał funkcję doradcy Zarządu Głównego PTH.  

 

19 grudnia godz. 16.00 (środa) sala Kościuszkowska  Zarząd TMH wraz
z Komisją Zakładową  Solidarności IH PAN zapraszają na coroczne spotkanie opłatkowe.

 

 

W październiku został rozstrzygnięty konkurs Varsaviana 2017-2018 Konkurs im. Hanny Szwankowskiej . Konkurs organizujemy wspólnie z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy

Laureaci Varsavianów 2017/2018:

            Aleksander Gieysztor w pamięci i badaniach historycznych. Red. Alicja Kulecka. Warszawa: Wydawnictwa UW.

            Lekarze getta warszawskiego. Maria Ciesielska.  Warszawa: Wydawnictwo Dwa Światy.

            Dzieje urzędu radiotelegraficznego Babice-Boernerowo. Red. Jerzy Bogdan Raczek. Warszawa; Stare Babice: Grupa Profbud; Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza.

            Fagiuoli Giovanni Battista, Diariusz podróży do Polski (1690/91). Oprac. Małgorzata Ewa Trzeciak. Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

            Muzyka i teatr. W kręgu kultury zakonnej Warszawy XVII-XIX wieku. RyszardMączyński, Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK.

             Józef Polikarp Brudziński. Tadeusz Paweł Rutkowski Warszawa : Wydawnictwa UW.

            Czerwony monter. Mieczysław Berman, grafik, który zaprojektował polski komunizm. Piotr Rypson. Kraków : Wydawnictwo Karakter.

 

Sekcja Dydaktyczna

I Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej  w Warszawie

Wykłady - sala im. Lelewela (28) – środy

7 listopada godz.17.00 Tomasz Nałęcz   Czy niepodległość w 1918 roku Polacy zdobyli sami, czy zawdzięczali ją pomocy mocarstw?

14 listopada godz.17.00 Jerzy Stępień  Trybunał Konstytucyjny a konstytucjonalizm

21 listopada godz. 17.00 Andrzej Karpiński  Ameryka przed Kolumbem. Kontynent prawie nieznany

28 listopada godz. 17.00 Wojciech Kriegseisen Mozaika wyznaniowa Rzeczypospolitej Szlacheckiej

5 grudnia godz.. 17.00 Krzysztof Byrski  Chrześcijanie wobec hinduizmu. Wczesno hinduska doktryna stwórczej ofiary Osoby (Puruszy) i co z tego może (powinno) wynikać dla chrześcijaństwa

12 grudnia godz. 17.00 Halina Manikowska  Polska i Polacy a ziemie „odzyskane” w średniowieczu (i nie tylko)

18 grudnia (WTOREK) godz. 17.00 Andrzej Friszke W stulecie Odzyskania Niepodległości

9 stycznia 2019 godz. 17.00 Katarzyna Zielińska, Stanisław Lenard  Wypracowanie czy rozprawka. Omówienie i interpretacja przykładowych tematów prac olimpijskich.

 

Sekcja Biografistyki i Studiów Krytycznych

 

15 listopada (czwartek) godz. 17.00 sala Kościuszkowska Warszawa w tygodniach narodzin Niepodległości  wspólnie z Muzeum Niepodległości i Towarzystwem Przyjaciół Warszawy Dyskusja panelowa z udziałem profesorów Lecha Królikowskiego, Andrzeja Sołtana i Mariana Marka Drozdowskiego oraz przedstawiciela Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

 

12 grudnia (środa) godz. 17.00 sala Kościuszkowska Spotkanie TMH oraz Ligi Morskiej
i Rzecznej na temat Wkład Eugeniusza Kwiatkowskiego do Polskiej Kultury Gospodarczej
i Politycznej
Dyskusja panelowa z udziałem: Prezydentów Gdyni i Stalowej Woli oraz   
prof. prof. Wojciecha Roszkowskiego, Wojciecha Morawskiego i Mariana Marka Drozdowskiego. Spotkanie związane z wystawą prac Eugeniusza Kwiatkowskiego i książek o nim, w związku ze 130 rocznicą jego urodzin.

 

Sekcja Historii Wojskowej

27 listopada (wtorek) godz. 17.00 sala Kościuszkowska wystąpienie mjr. dr. Zbigniewa Zielonki  Pas Trettnera czyli zimnowojenna koncepcja "spalonej ziemi". Otwarcie i prowadzenie prof. Krzysztof Komorowski.

 

 

Przypominamy o płaceniu składek członkowskich (studenci, emeryci, renciści 25 zł, pozostali 50 zł)

Uprzejmie prosimy wszystkich członków o przysyłanie swoich adresów poczty elektronicznej na adres tmh@tmh.org.pl

 

                                                              

        Sekretarz                                                                                             Prezes TMH

 dr Marta Kuc-Czerep                                                                    Prof. dr hab. Andrzej Rachuba

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihuw.pl/ http://www.ihpan.edu.pl/