Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Komunikaty

 

KOMUNIKAT nr 3


Wrzesaień - Pażdziernik 2017

 


 

Władze Towarzystwa Miłośników Historii

 

                Dnia 6 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków TMH, które dokonało wyboru władz na kadencję 2017-2020. Zarząd ukonstytuował się na dwóch zebraniach, 13 czerwca i 3 lipca. Podajemy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Zarząd TMH

 

Prezes – Andrzej Rachuba
Wiceprezesi – Andrzej Karpiński, Andrzej Koryn
Sekretarz – Marta Kuc-Czerep
Zastępca sekretarza – Maksymilian Sas
Skarbnik – Robert Gawkowski
Zastępca skarbnika – Michał Gochna
Członkowie Prezydium – Sławomir Górzyński, Wojciech Iwańczak, Henryk Rutkowski
Członkowie Zarządu – Jerzy Domżalski, Marta Jaworska, Krzysztof Komorowski, Beata Konopska, Zofia T. Kozłowska, Andrzej Sołtan, Zofia Zielińska

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący – Marek Słoń
Członkowie Komisji – Maria Koczerska, Jarosław Suproniuk

 

 

 

Sekcja Dydaktyczna

 

Informacje o XLIV Olimpiadzie Historycznej są zamieszczone na stronie internetowej Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej (www. http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/)

 

Pierwszy Komitet Olimpiady Historycznej obejmuje Warszawę i przyległe powiaty. Sekretarzem jest Zofia T. Kozłowska ( tel. 501-194-967), dyżury środy godzina 14.00-17.00.
Zostały przygotowane wykłady w czasie których uczestnicy są informowani o szczegółowej interpretacji wymagań olimpiady.

 

Wykłady dla młodzieży odbywają się we środy o godzinie 17.00 w sali Lelewela  Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie.

 

13 września 2017 godzina 17.00 Stanisław Lenard „Informacja o olimpiadzie, regulamin i wymagania”
20 września 2017 godzina 17.00 Marek Barański „Władysław Łokietek i zjednoczenie Polski”
27 września 2017 godzina 17.00 Daniel Boćkowski „Geneza i współczesne oblicze terroryzmu”
4 października 2017 godzina 17.00 Włodzimierz  Mędrzecki„ Kresy wschodnie czy ziemie wschodnie”
11 października 2017 godzina 17.00 Paweł Janiszewski „Upadek Cesarstwa Rzymskiego”
18 października 2017 godzina 17.00 Andrzej Karpiński „Ameryka przed Kolumbem”
25 października  godzina 17.00 Piotr Tuchołka  „Afryka wczoraj i dziś”

 

Sekcja Historii Wojskowej

 


19 października 2017 r., godz. 16.00
, w sali Lelewela,  Instytutu Historii PAN
 Sekcja Historii Wojskowej Towarzystwa Miłośników Historiioddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na seminarium w ramach obchodów Roku Generała Józefa Hallera.
W programie seminarium:

 

  • Gen. Józef Haller jako przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego
    – prof. Adam Massalski
  • Komunikacja pocztowa Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera 
    – autorska prezentacja – prof. Julian Auleytner
  • O sztuce wojennej gen. Józefa Hallera – prof. Krzysztof Komorowski
  • Dyskusja

 

Uwaga: podczas spotkania stoisko z prezentowaną książką


 

Sekcja Historii Warszawy

 


13 września (środa), o godzinie 17.00 Pałac Staszica, sala 001
Dyrekcja Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Towarzystwo Miłośników Historii organizują dyskusje na temat „Historii Warszawy” wydajnej przez Oficynę Wydawniczą Aspra AF i Bellone. Książkę zaprezentują autorzy: prof. Marian Marek Drozdowski
i dr. Andrzej Sołtan.

 

 

 

Sekcja Antropologii Historycznej

 

18 października (środa), godz. 18.30 (Sala Kościuszkowska) – mgr Michał Gilewski (Uniwersytet Warszawski) – Historia praktyk historiograficznych Majów wedle źródeł etnohistorycznych, archeologicznych i etnograficznych.

 

 

 

Sekcja Historii Warszawy i Sekcja Biografistyki i Studiów Krytycznych

 

 

 

W związku z obchodami 200lecia śmierci Tadeusza Kościuszki :

 

 

 

26 października 2017 r., godz. 17.00 (sala Kościuszkowska) Polska Fundacja Kościuszkowska i Towarzystwo Miłośników Historii zapraszają na referat dr Longiny Ordon pt. ”Spór o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze”

 

 

 

 

Sekretarz organizacyjny                                                                                    Prezes TMH
                            Marta Kuc-Czerep                                                                                             Prof. dr hab. Andrzej Rachuba

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihuw.pl/ http://www.ihpan.edu.pl/