Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Komunikaty

 

KOMUNIKAT nr 4


Listopad-Grudzień 2017

 

Zarząd TMH

 

Przypominamy o płaceniu składek członkowskich (Studenci, emeryci 25 zł, pozostali 50 zł)

Uprzejmie prosimy wszystkich członków o przysyłanie swoich adresów poczty elektronicznej na adres tmh@tmh.org.pl

Zarząd TMH za zebraniu w dniu 2 października 2017 roku przyjął jednogłośnie uchwałę następującej treści: „Członkowie TMH, którzy ukończyli 90 lat, są od danego roku zwolnieni
z obowiązku opłacania składki członkowskiej”.

 

20 grudnia 2017 roku o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie świąteczne członków Towarzystwa, na które serdecznie zapraszamy.

 

12 grudnia 2017 roku w sali Lelewela o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie panelowe
z okazji 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego – członka Towarzystwa Miłośników Historii, z udziałem m.in. profesorów Piotra Łossowskiego, Krzysztofa Komorowskiego, Marka Kornata, Janusza Odziemkowskiego, Wiesława Wysockiego, Mariana Marka Drozdowskiego oraz dr Henryka Bułhaka na temat: "Miejsce Józefa Piłsudskiego w dziejach Polski” Przed i po dyskusji będzie możliwość zakupu książki M.M Drozdowskiego „Józef Piłsudski myśl i działalność polityczna.”

13 grudnia 2017 roku o godz. 15.00 w sali Kościuszkowskiej  odbędzie się uroczyste wręczenie księgi jubileuszowej Pani Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman. TMH jest współwydawcą tej Księgi. 

Sekcja Dydaktyczna

 

8 listopada 2017 godzina. 17.00 Tomasz Nałęcz „Rola Głowy Państwa w Polsce Niepodległej”
15 listopada godzina 17.00 Jerzy Stępień „Struktura współczesnego państwa”   
22 listopada godzina 17.00 Marek Barański „Idea Cesarstwa na przełomie X i XI wieku”        
29 listopada godzina 17.00 Krzysztof Byrski „Na co nam dzisiaj orientalistyka”
6 grudnia godzina 17.00 Andrzej Karpiński „Ameryka przed Kolumbem”
13 grudnia godzina 17.00 Krzysztof Mikulski „Akta metrykalne jako źródło historyczne (czasy nowożytne)”
19 grudnia WTOREK godzina 17.00 Andrzej Friszke „Zmieniająca się rola służb specjalnych w PRL 1945-1989”                       

Sekcja Antropologii Historycznej

 

22 listopada (środa), godz. 18.30 (Sala Kościuszkowska) – mgr Karolina Morawska (Uniwersytet Warszawski) – "Choć są one straszne, to jednak niekiedy zasługują na pochwałę" – kary za przewinienia seksualne w państwie Bolesława Chrobrego.

 

13 grudnia (środa), godz. 18.30 (Sala Kościuszkowska) – mgr Monika Juzepczuk (Uniwersytet Warszawski) – Znaczenie narracji o cudach dla elit świeckich i duchowieństwa w Polsce od X do początków XIII wieku.

 

 

Sekcja Historii Wojskowej

 

23 listopada (czwartek), godz. 17.00 (Sala Kościuszkowska) - otwarcie i wprowadzenie – prof. Krzysztof Komorowski, wykład -mjr dr Zbigniew Zielonka -
Spotkanie na temat: „ Broń chemiczna Wojska Polskiego w latach 1918 – 1991.”

 

Sekcja Biografistyki i Studiów Krytycznych
oraz
Sekcja Historii Warszawy

Spotkanie w cyklu budowniczowie III Rzeczpospolitej:


Organizatorzy Towarzystwo Miłośników Historii i Muzeum Niepodległości
20 listopada (poniedziałek) godz. 17.00 (sala Kościuszkowska) Dyskusja nad książką
dr Jolanty Niklewskiej pt.” Roman Dmowski droga do Polski”. W dyskusji poruszony będzie także problem roli Ruchu Narodowego w walce o autonomie i niepodległość Polski. Promocja książki dr Niklewskiej przed i po spotkaniu. Dyskusja panelowe: prof. Jan Żaryn,
prof. M.M.Drozdowski, dr Jan Engelgard.

 

Sekcja Historii Warszawy

10 listopada godz. 18.00 w sali Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna (Warecka 4/6 wejście od ul. Kubusia Puchatka, pracownia Duży Pokój) odbędzie się wykład dr Roberta Gawkowskiego pt:” Sport przedwojennej Warszawy w tyglu wielu kultur.”

Będzie to opowieść (połączona z prezentacją) o sportowcach stołecznych nie będących Polakami. Warszawa  w latach 1918-1939 zamieszkana była w ok. 30 % przez Żydów, którzy tworzyli swoje żydowskie kluby sportowe.  Wśród znanych sportowców znajdziemy także:

Czechów, Rosjan, Węgrów, Niemców. Ta wieloetniczność dziś jest niezwykle barwna i ciekawa, choć w przeszłości przysparzała nierzadko kłopotów. Czy sport łączył różne narody i kultury, czy też był źródłem różnorakich nieporozumień?

Wydarzenie realizowane przy współpracy Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna.

 

 

 

 

 

 

Sekretarz organizacyjny                                                                                    Prezes TMH
                            Marta Kuc-Czerep                                                                                             Prof. dr hab. Andrzej Rachuba

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihuw.pl/ http://www.ihpan.edu.pl/