Towarzystwo Miłośników Historii

w Warszawie
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego

Aktualności

 StLS0yNTQ0Ny1JTUdfMjEwNy5KUEc.jpg
 
 2 stycznia 2024 roku odeszła od nas
dr Maria Wiśniewska
"Malina"

Urodzona 1 listopada 1929 roku.
W Powstaniu Warszawskim łączniczka Batalionu Parasol.
Później byłą dziennikarką, autorką opracowań o Powstaniu.
W Towarzystwie Miłośników Historii,
do którego należała od 1976 roku pełniła różne funkcje.
W 2009 roku została członkiem honorowym
Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Pozostanie w naszej pamięci jako dobra koleżanka
i przyjaciel na złe i dobre czasy.
To niepowetowana strata dla nas członków TMH i PTH.

Ostatnią posługę oddamy 17 stycznia 2024 roku, o godzinie 13.00
w kościele Św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach.

Prezes Towarzystwa Miłośników Historii
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego

 


 

Uwaga !!!
Wykład Prof. W. Mędrzeckiego w ramach spotkań Olimpijczyków, który miał się odbyć 25 października jest odwołany.
Zapraszamy na kolejne spotkanie 8 listopada. 

 


 

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej zaprasza na cotygodniowe spotkania Olimpijczyków połączone z wykładami, dyskusją i bieżącymi informacjami. Pierwsze spotkanie w środę, 6 września 2023, o godz. 17. Rynek Starego Miasta 29/31, Sala Lelewelowska, II piętro. Zapraszamy również Państwa Nauczycieli !

6 września, środa, g. 17.00, dr hab., prof. UW, Paweł Janiszewski, Dziedzictwo cywilizacji antycznej, pierwsze informacje organizacyjne o Olimpiadzie

13 września, środa, g. 17.00, prof. Stanisław Lenard,  Jak przygotować się do Olimpiady Historycznej?

20 września, środa, g. 17.00, dr hab. prof. UW, Piotr Węcowski, Źródła historyczne; powitanie uczestników Olimpiady i ich nauczycieli w Okręgu Warszawa I

27 września, środa, g. 17.00, dr hab. Aneta Pieniadz, Kształtowanie średniowiecznej Europy;  g. 18.15, prof. Stanisław Lenard,  Jak przygotować się do Olimpiady Historycznej?

4 października, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Michał Kopczyński, Historia opowiadana przez ceremonie

11 października, środa, g. 17.00, dr hab. prof. IH PAN, Katarzyna Sierakowska, I wojna światowa z perspektywy kobiet

18 października, środa, g. 17.00, dr Roman Żuchowicz, Palenie książek to wynalazek starożytności

25 października, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki, Wokół bilansu II Rzeczypospolitej na kanwie książki „Odzyskany śmietnik …”

8 listopada, środa, g. 17.00, dr hab. prof. SWPS, Adam Leszczyński, Wokół pojęcia i problematyki ludowej historii Polski (na kanwie książki)

15 listopada, środa, g. 17.00, dr Tytus Izdebski, Władysław Gomułka – czy i jak ocenić?

22 listopada, środa, g. 17.00,  dr hab. prof. CC, Tomasz Stryjek, Najważniejsze spory historyczne w Polsce ostatnich lat

29 listopada, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Dariusz Stola, Zagłada jako cześć historii Polski

6 grudnia, środa, g. 17.00, dr. hab. prof. ucz., Tomasz Nałęcz, Rok 1905. Zakurzona historia?

13 grudnia, środa, g. 17.30 , prof. dr hab. Andrzej Friszke, Co dziś wiemy o wprowadzeniu stanu wojennego?

20 grudnia, środa, g. 17.00, dr hab. prof. UwB, Daniel Boćkowski, Historia najnowsza to też historia

 

Zastrzegamy, że kalendarium może ulec zmianie z powodów losowych. Niektóre wykłady, być może, odbędą się formie online. Zawiadomimy o tym wcześniej.


 

Konferencja historyczna „Powstanie styczniowe - przebieg, jego bohaterowie i tradycja”

Kazimierz Dolny 21-22 IV 2023

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z zapowiedzią w komunikacie 1, podajemy plan naszej konferencji. Wydarzenie będzie realizowane wspólnie z Wydziałem Historii UMCS Lublin oraz z Muzeum Czartoryskich w Puławach. Planujemy 12-13 referatów (każdy po ok. 15-20 minut). W części I (w Puławach), gdzie wśród zgromadzonej publiczności przeważać będzie młodzież szkolna, preferujemy wykłady popularno-edukacyjne. W części II i III (w Arkadii w Kazimierzu), wykłady będą dedykowane osobom szczególnie zainteresowanym tematyką powstańczą. Obrady poprowadzą zamiennie: dyr. Honorata Mielniczenko (Muzeum w Puławach), prof. Piotr Bednarz (UMCS), dr hab. Robert Gawkowski (TMH).

Prelegentom oferujemy bezpłatny nocleg w dn. 21/22 IV oraz wyżywienie (dwa obiady, kolacja i śniadanie). Osobom z zagranicy oraz działaczom TMH, którzy będą wspomagać organizacyjnie naszą konferencję, oferujemy, oprócz powyższych, także drugi nocleg w dn. 20/21 kwietnia. Do 15 marca przyjmujemy zapisy panelistów, wraz z tematyką referatu. Zapisy przyjmujemy pod tel.
22 831-63-14 (w godzinach 10.00-16.00) i mailem: tmh@tmh.org.pl

Dla osób wyjeżdżających z Warszawy przewidujemy wynajem busa. Odjazd z Warszawy o 7.30 w piątek (21 IV). Powrót do Warszawy po otwarciu wystawy w Muzeum Czartoryskich w Puławach, w sobotę ok. 17.30.

 

 

 

 

Pierwszy dzień 20 IV:

od g. 14.00. Przyjazd i zameldowanie do Arkadii pierwszych gości (transport indywidualny)

19.00 kolacja

Drugi dzień 21 IV:

7.30 wyjazd busem z terenu Uniwersytetu Warszawskiego

10.30 Przyjazd do Puław i złożenie wieńców przy tablicy pamiątkowej Początek konferencji w Muzeum Czartoryskich Zaplanowano 6-8 referatów..

13.00 zakończenie I części konferencji w Puławach.

          13.30 wyjazd do Kazimierza i zameldowanie w Arkadii

          16.00 obiad w Arkadii

17.00 Rozpoczęcie II części konferencji (w Arkadii). Zaplanowano 4 referaty. Dyskusja.

20.00 Uroczysta kolacja (Arkadia)

 

Trzeci dzień 22 IV:

9.00 śniadanie

9.30 Rozpoczęcie III części konferencji (w Arkadii). Zaplanowano 4 referaty.

Ok. 12.00 Dyskusja. Zakończenie konferencji i podsumowanie obrad.

Ok. 12.30 Spacer pod Zamek w Kazimierzu i złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej powstanie.

14.00 Obiad i wyjazd do Puław

15.00 Otwarcie wystawy historycznej o powstaniu styczniowym, Muzeum Czartoryskich w Puławach.

16.00 Wyjazd do Warszawy.

 

 

 


 

Warszawa 22 01 2023

Komunikat dotyczący konferencji TMH pt: Powstanie Styczniowe - przebieg, bohaterowie i tradycja

 

Szanowni Państwo

 

Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie organizuje w dniach 21-22 kwietnia 2023 roku w Kazimierzu Dolnym konferencje naukową z okazji 160 rocznicy Powstania Styczniowego pt: "Powstanie Styczniowe - przebieg, bohaterowie i tradycja". Planujemy, by na konferencji wygłoszono ok. 15 wykładów (po 15-17 minut) z prezentacją multimedialną. Miejscem wydarzenia będzie ośrodek oświatowo-szkoleniowy „Arkadia” w Kazimierzu Dolnym (ul. Czerniawy 1, 24-120). Dla wszystkich wykładowców rezerwujemy nocleg w dniu 21/22 04 oraz obiado-kolacje i śniadanie. W czasie konferencji czynny będzie katering.

Nasze dotychczasowe, nieformalne rozmowy dają nadzieję, że będzie to konferencja międzynarodowa, najpewniej z udziałem historyków z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Dla wykładowców z zagranicy, jest możliwość zakwaterowania już dnia 20 04 od godziny 14.00. Wydarzenie będzie organizowane przy współudziale Wydziału Historii UMCS oraz miejscowych instytucji oświatowych z Puław i Kazimierza.

 

Roboczy plan naszego wydarzenia przedstawia się następująco:

Dzień 21 04 2023

17.00 Oficjalne rozpoczęcie konferencji i przywitanie uczestników.

17.15 Pierwsze referaty.

Ok. 19.00 – 19.30 Dyskusja i zamknięcie obrad

20.00 Kolacja

Dzień 22 04 2023

9.00 Rozpoczęcie obrad (ok. 11.00 przewidujemy przerwę kawową)

ok.12.30 Dyskusja i zamknięcie konferencji

ok. 13.00 Wyjazd z „Arkadii” do Puław.

Ok.13.30 Uroczyste otwarcie wystawy poświęconej prasie dotyczącej powstania styczniowego w Muzeum Czartoryskich w Puławach.

W drodze powrotnej do Warszawy planujemy dwa przystanki. Pierwszy ok.15.00 w Żyrzynie, a drugi ok. 16.00 w Mariańskim Porzeczu, gdzie złożymy hołd uczestnikom bitwy pod Żyrzynem oraz założycielowi TMH Aleksandrowi Jabłonowskiemu.

 

Prosimy o traktowanie powyższego planu jako ramowego założenia i zastrzegamy sobie możliwość pewnych zmiany. Dokładny plan zobowiązujemy się przysłać Państwu za miesiąc.

Chętnych wykładowców prosimy o kontakt mailowy (tmh@tmh.org.pl).

 


 

futbol.jpg

 


 

12_12_1.jpg

12_12_2.jpg


 

dzien_tmh.jpg 

 


 

Konkurs imienia prof. Jerzego Michalskiego

  Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie ogłasza dziesiątą edycję konkursu na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym.Prosimy o zgłaszanie tekstów opublikowanych w latach 2021-2022.

  Konkurs poświęcony jest pamięci jednego z najwybitniejszych polskich badaczy epoki nowożytnej, profesora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz wieloletniego redaktora „Kwartalnika Historycznego”, zmarłego w 2007 r. – Jerzego Michalskiego. Był on także ceniony jako wybitny recenzent i w 1996 r. został jednym z pierwszych laureatów konkursu recenzji im. Władysława Konopczyńskiego, uhonorowanym wówczas nie za konkretną publikację, lecz za liczne „recenzje z publikacji dotyczących XVIII w. z uwagi na szczególnie wysokie walory merytoryczne”.

  Celem konkursu imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii jest podniesienie poziomu krytyki naukowej oraz dowartościowanie tradycyjnej formy dyskusji naukowej charakterystycznej dla nauk historycznych. Autor zwycięskiej recenzji otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych.

  W tej edycji prace konkursowe, zgodne z wymogami regulaminu (dostępnego na stronie ihpan.edu.pl), prosimy nadsyłać do 30 listopada 2022 r. drogą mailową na adres: konkurs.michalski@ihpan.edu.pl lub tradycyjną pocztą na adres IH PAN z dopiskiem „Konkurs im. prof. Jerzego Michalskiego”.

  Jednocześnie informujemy, że zwycięzcą dziewiątej edycji konkursu został p. Adam Kozak, za recenzję O metodzie badań nad małżeństwem późnośredniowiecznym. [Magdalena Biniaś-Szkopek, Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV wieku, Poznań 2018], opublikowaną na łamach „Roczników Historycznych” w 2020 r.

W imieniu jury konkursu Dorota Dukwicz (sekretarz)

 


 

Komunikat TMH Listopad 2022

 

W październik TMH może się pochwalić dużą aktywnością. Wszystkie zakładane wydarzenia zakończyły się bardzo udanie. 6 X przy wypełnionej Sali Lelewela, pod naszym patronatem wystartowała Akademia Bemowskiego Seniora. Dwa dni później zainaugurowała działalność nasza trzyminutowa audycja w Radiu Kolor pt: „Stolica Historii. Prezentuje TMH
w Warszawie
”. 24 i 25 X nasza dwudniowa konferencja o życiu prof. Zbigniewa Wójcika była arcyciekawa, a wycieczka 22 X do grobów działaczy TMH po Powązkach wzruszająca. Sesja wojskowości TMH odbyła się zgodnie z planem, tak jak wykłady przygotowujące do Olimpiady Historycznej.

Wyszedł też kolejny numer „Przeglądu Historycznego” (http://ph.ihuw.pl/pl/content/przegląd-historyczny-rok-2022-tom-113-zeszyt-2). Dodajmy także, że w ciągu ostatnich 5 miesięcy do TMH wstąpiło ok. 20 nowych członków.

 

W listopadzie czekają nas kolejne wydarzenia:

5 XI w sobotę, jak zwykle o 15.15 w Radiu Kolor (103 FM) emitowana będzie piąta z kolei,
a pierwsza w listopadzie, nasza miniatura historyczna „Stolica Historii. Prezentuje TMH
w Warszawie
”. Opowiadać będzie niżej podpisany. 12 XI kolejna gawęda historyczna
w wykonaniu Juliusza Kuleszy. Autor należy do seniorów TMH, a historia, którą opowie wydarzyła się w czasie okupacji w 1944 r., w czasach które p. Juliusz znał z autopsji. Następne nasze audycje będą autorstwa Piotra Jamskiego (19 XI) i dr Adama Tyszkiewicza (26 XI). Przypomnijmy, że każde z miniatur historycznych wygłoszonych w radiu, ukażą się w formie pisemnej dzień po emisji, wraz z ilustracjami, na stronach portalu Warszawa.pl.

15 XI o godz.17.00 zebranie zarządu TMH

17 XI o godz.12.00 w Sali Bemowskiego Centrum Kultury (ul. Górczewska 201 wykład
o historii Ursusa poprowadzi Jerzy Domżalski. Wykład w ramach patronatu TMH nad Akademią Bemowskiego Seniora.

26 XI godz. 16.00 Dni otwarte TMH połączone ze zwiedzaniem kamienicy IH PAN. Impreza realizowana głównie z myślą o nowych członkach TMH, którzy jeszcze nie są zaznajomieni
z działalnością naszego towarzystwa.

Tradycyjnie TMH i PTH przygotowuje młodzież do Olimpiady Historycznej. Wykłady są otwarte, dla wszystkich zainteresowanych osób, serdecznie zapraszamy. Terminy najbliższych wykładów odbywających się w siedzibie TMH:

9 listopada, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Jarosław Czubaty, Wojny napoleońskie

16 listopada, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Andrzej Karpiński, Wielkie Odkrycia Geograficzne, mniej znane wyprawy.

23 listopada, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Artur Markowski, Społeczne konsekwencje rewolucji przemysłowej na ziemiach polskich w XIX wieku

30 listopada, środa, g. 17.00, dr Kamil Frejlich, Odrodzenie w upadku. Rzeczpospolita po
I rozbiorze (1772-1788)

14 grudnia, środa, g. 17.00, prof. dr hab Tomasz Kitzwalter, Władza a społeczeństwo w XIX wieku: Europa i Polska.

 

 

W imieniu TMH pragnę serdecznie podziękować: A. Karpińskiemu (za ciekawy wykład w dniu 6 X), Bogusławowi Staroniowi za interesujące oprowadzanie po Powązkach w dniu 22 X, Tomaszowi Siewierskiemu za sprawną organizację konferencji o prof. Z. Wójciku. Dziękuję też wszystkim członkom TMH, którzy do tej pory uczestniczyli w nagraniach naszej audycji w Radiu Kolor.

 

 


 

radio_kolor1024_1.jpg


 

 

bbbbb.png 


 

Historia i Teraźniejszość - warsztaty dla nauczycieli

 

Wydział Historii Uniwersytetu Warszwskiego we współpracy z WCIES przygotował warsztaty doskonalące dla nauczycie HiTu.
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://historia.uw.edu.pl/akademickie-laboratorium-hit/

 


 

Zapraszamy na wykłady dla Olimpijczyków i maturzystów, Rynek Starego Miasta 29/31, II piętro, sala Lelewelowska:

 

 7 września, środa, g. 18.00, dr hab., prof. UW,  Piotr Węcowski, Życie dworskie w czasach Jagiellonów, informacja o zasadach Olimpiady

14 września, środa, g. 17.00, prof. dr hab. Michał Kopczyński, Farmacja, przemysł i wieża z kości słoniowej – opowieść o zmieniających się warunkach innowacji.

21 września, środa, g. 17.00, dr hab., prof. UW, Jerzy Pysiak, Królowie poligloci – jakimi językami porozumiewali się średniowieczni władcy ze swoimi poddanymi.

28 września, środa, g. 17.00, dr hab., prof. UW, Tadeusz Rutkowski, Polityka ZSRR wobec Polski w latach 1939-1943.

5 października, środa, g. 17.00, dr Roman Żuchowicz, Niegasnący śmiech bogów, gorzki śmiech ludzi. Co poczucie humoru mówi nam o starożytnych?

 


 

Delegaci TMH na wybrani na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze:

Jerzy Domżalski

Bogusława Chmielewska

Zofia Chyra-Rolicz

Robert Gawkowski

Michał Gochna

Janusz Grabowski

Wojciech Iwańczak

Beata Konopska

Włodzimierz Mędrzecki

Łukasz Niesiołowski-Spano

Andrzej Rachuba

Piotr Węcowski

 


 

Podsumowanie Olimpiady Historycznej edycja 2021/2022

Warszawa, 5 lipca 2022

 

 

 

I Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej

w Warszawie

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE z przebiegu XLVIII Olimpiady Historycznej

I Komitetu Okręgowego w Warszawie

2021/2022

 

            Eliminacje pisemne I etapu w Okręgu Warszawa I odbyły się zgodnie z regulaminem i terminarzem XLVIII Olimpiady Historycznej w 83 szkołach ponadpodstawowych. Do ich przeprowadzenia powołano 83 Komisji Szkolne. W eliminacjach pisemnych wzięło udział  246 z 288 zgłoszonych uczniów (pozostali nie oddali prac albo zostali błędnie zgłoszeni), z których 201 zostało dopuszczonych do eliminacji ustnych. Po przeprowadzeniu eliminacji ustnych Komisje Szkolne i Międzyszkolne zakwalifikowały do etapu II 140 uczniów, których imienny wykaz stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

 

            Podział uczestników eliminacji I etapu wg specjalności:

 

 

Specjalność

 

Liczba uczestników

eliminacji pisemnych

 

 

Liczba uczestników zakwalifikowanych do II etapu

Starożytność

42

29

Średniowiecze

44

21

Epoka nowożytna

64

38

Historia XIX wieku

51

22

Historia XX wieku

38

26

Historia parlamentaryzmu w Polsce

6

3

Temat z historii regionu

1

1

RAZEM

246

140

Tabelę sporządza się wg danych z protokołów Komisji Szkolnych i Międzyszkolnych

 

Eliminacje pisemne odbyły się 15 stycznia 2022 r. Do eliminacji tych zakwalifikowano 140 osób, z których do eliminacji przystąpiły 135.

Podział prac wedle tematów:

-starożytność - 24

-średniowiecze - 20

-nowożytna -37

-XIX wiek - 26

-XX wiek - 27

-parlamentaryzm – 1

 

Eliminacje ustne odbyły się 22 stycznia 2022 r. Do eliminacji tych zakwalifikowano 39 osób na podstawie uzyskanych ocen 4 lub wyższych z części pisemnej. Egzaminowały trzy komisje w składzie:

 

Komisja I

Prof. dr hab. Piotr Węcowski

Dr Aneta Pieniądz

Dr Jan Rodak

Mgr Roman Żuchowicz

Komisja II

Prof. dr hab. Andrzej Karpiński

Dr Katarzyna Zielińska

Mgr Wanda Królikowska

Dr Anna Pomierny-Wąsińska

Komisja III

Prof. dr hab. Tadeusz Rutkowski

Prof. dr hab. Artur Markowski

Mgr Stanisław Lenard

 

Podział zdających ze względu na epoki

-starożytność - 7

-średniowiecze - 7

-nowożytna - 10

-XIX wiek - 7

-XX wiek - 8

 

 

W trakcie organizowania II etapu przeprowadziliśmy serię cotygodniowych wykładów dla Olimpijczyków oraz pozyskaliśmy nagrody dla laureatów II etapu od Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Do udziału w etapie centralnym Olimpiady zakwalifikowaliśmy 9 osób. Nasza „drużyna” odniosła w Gdańsku-Jelitkowie wielki sukces ponieważ Aleksander Antoniuk została laureatem I miejsca, pięć osób uzyskało tytuł laureata a trzy fialisty.

Filip Grzębski – wychowanek II LO im. Stefana Batorego i Pana Profesora Krzysztofa Fischera, finalista

Jakub Szerega - wychowanek VIII LO im. Władysława IV i Pani Profesor Malwiny Wierzchowskiej, laureat

Maciej Hibner - wychowanek II LO im. Stefana Batorego i Pana Profesora Marcina Mirosa, laureat

Aleksander Antoniuk - wychowanek XXVII LO im. Tadeusza Czackiego i Pani Profesor Natalii Poniewierki, laureat I miejsca

Adam Zakolski - wychowanek XIV LO im. Stanisława Staszica i Pani Profesor Jolanty Zimnoch, finalista

Tomasz Hilsberg - wychowanek IX LO im. Klementyny Hoffmanowej i Pana Profesora Artura Jabłońskiego, laureat

Maciej Wróblewski - wychowanek VIII LO im. Władysława IV i Pani Profesor Malwiny Wierchowskiej, finalista

Karol Grzegorczuk i Antoni Świderski – wychowankowie Akademickiego Liceum Pryzmat i Pana Profesora Dariusza Skorupy, laureaci

 

Tak jak w latach poprzednich zorganizowaliśmy cykl 14 wykładów historycznych dla uczestników Olimpiady i innych zainteresowanych osób w siedzibie Towarzystwa Miłośników Historii lub zdalnie. W wykładach uczestniczyło średnio 30 słuchaczy.

 

Uruchomił stronę internetową Komitetu pod adresem

http://tmh.org.pl/page/olimpiada-historyczna

 

 

                                                                 Tytus Izdebski

                                                     Sekretarz Komitetu Okręgowego

 

 


 

 

Zarząd TMH zwołuje Walne Zebranie członków Towarzystwa na dzień 7 czerwca (wtorek) 2022,
godz. 17.30. celem zebrania jest wyłonienie kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Komunikat w sprawie Walnego Zebrania

 


 

5 kwietnia 2022 odbyło się Walne Zgrozmadznie członków TMH,
w czasie którego wysłuchano sprawozdania ustępującego Zarządu oraz wybrano nowy i nowego Prezesa TMH.

Pałeczkę przewodniczenia Towarzystu Pan Andrzej Rachuba przekazał Robertowi Gawkowskiemu.
Dziękujemy ustępującemu Zarządowi i życzymy powodzenia nowemu
Nowy Zarząd tworzą : Michał Gochna, Janusz Grabowski, Wojciech Iwańczak, Andrzej Karpiński, Maria Koczerska, Krzysztof Komorowski, Beata Konopska,
Zofia T. Kozłowska, Marta Kuc-Czerep, Łukasz Niesiołowski-Spanò, Andrzej Rachuba, Maksymilian Sas, Tomasz Siewierski,
Andrzej Sołtan, Piotr Węcowski, Zofia Zielińska.

 


 

 

Zarząd TMH zwołuje Walne Zebranie członków Towarzystwa na dzień 5 kwietnia (wtorek) 2022,
godz. 16.00 w pierwszym terminie, godz. 16.30 w drugim terminie

Komunikat w sprawie Walnego Zebrania

 


 

prof.Samsonowicz_3.jpg

Z żalem przyjęliśmy informację o śmierci prof. dr hab. Henryka Samsonowicza.
Wybitnego polskiego historyka.
Od 1950 roku członka Towarzystwa Miłośników Historii.
W latach 1978-1982 Prezesa  Polskiego Towarzystwa Historycznego a od 2000 roku Członka Honorowego PTH.
Inicjatora olimpiady historycznej, która do dziś jest najważniejszym konkursem wiedzy historycznej dla młodzieży.
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980-1982 oraz ministra edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.
Miał 91 lat.
 

 

Od 18 marca br. Sekretariat Towarzystwa Miłośników Historii działa zdalnie. Prosimy o kontakt mailowy na adres pth@ihpan.edu.pl,  a w przypadkach nagłych o kontakt telefoniczny pod nr 502 330 772.

 


 

8 marca 2020 r. (niedziela) godz. 11.00 cmentarz Powązki, Brama Św. Honoraty (koło kościoła).
1 marca 2020 roku przypada 210 rocznica urodziny Fryderyka Chopina.
Z tej okazji zapraszamy na spacer „Szopeniści na Starych Powązkach”. Spacer przygotował i oprowadzi Bogusław Staroń – członek TMH, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami, przewodnik.


 

 

20 lutego (czwartek) godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Komisji Biografistyki i Studiów Krytycznych 

w Muzeum Ursynowa i Bibliotece dzielnicy ul. Barwna 8 (dojazd autobusem ze stacji Ursynów: 195, 179, 136) Temat spotkania:

Referat prof. Marina Marka Drozdowskiego pt.

„Udział gen. Józefa Hallera w wojnie polsko-bolszewickiej w 1919-1921”

i prezentacja Archiwum gen. Józefa Hallera (Warszawa 2020) przez mgr. Xymenę Plich-Nowakowską.

  

12 grudnia godz. 17.00 (czwartek) sala Kościuszkowska  Zarząd TMH wraz
z Komisją Zakładową  Solidarności IH PAN zapraszają na coroczne spotkanie opłatkowe.


 

Konkurs im. Hanny Szwankowskiej

 

Zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów honorowych autorom książek nagrodzonych
w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej na Varsaviana Roku edycji 2018/2019.

Odbędzie się ona 9 października 2019 r. (w środę) o godz. 18.00
w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28.

 


 

XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich

18 września rozpoczyna się XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich. O godzinie 10 oficjalne otwarcie Zajzdu. 

XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich

 

Komitet Organizacyjny XX PZHP informuje, że rozpoczęła się rejestracja Uczestników XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich.

Panel rejestracyjny dostępny jest pod poniższym linkiem: System obsługi XX Powszechnego Zjazdy Historyków Polskich (nastąpi przekierowanie na stronę obsługującą system rejestracji).

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa w XX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich.


 

3 września 2019  r., wtorek, godz.17.00 sala  Kościuszkowska IH PAN,

Sekcja  Historii Wojskowości  TMH – PTH  

zaprasza  na  zebranie naukowe:

 Obrona  Lwowa  1939  r.   z  perspektywy   osiemdziesięciolecia

-  Słowo  wstępne  i   prowadzenie  -  prof.  dr hab.  Krzysztof  Komorowski

-  Obrona Lwowa w  1939  r.  w  świetle  najnowszych badań -   dr  Andrzej  Wesołowski

- Prezentacja  multimedialna nieznanej   kartografii  Lwowa  i  lwowskiego obszaru  operacyjnego z września  1939 r. -  Tadeusz  Zawadzki

-   Nowa  edycja źródeł:    Obrona  Lwowa  1939. T.1-2. Dokumenty,  Wydawnictwo  „Tetragon”   -    dr  Łukasz  Przybyło

-  Dyskusja

 

 


 

15 maja 2019 roku, środa, godz. 17.00 sala Kościuszkowska „Stanisław Moniuszko” Bogusław Staroń, członek TMH,
zaprasza na spotkanie z Panią mgr Elżbietą Janowską-Moniuszko, pra-pra-prawnuczką Stanisława Moniuszki.
Pani Elżbieta Janowska-Moniuszko, z okazji Roku Moniuszkowskiego i 200-tnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, opowie o życiu i twórczości Ojca Polskiej Opery Narodowej. Zostaną także przedstawione recenzje z twórczości Stanisława Moniuszki i fotografie, związane z omawianą tematykę. Po wystąpieniach – dyskusja.


 

Zaproszenie

We wtorek 26 lutego 2019 roku o godzinie 18

w Domu Spotkań z Historią na ul. Karowej 20

odbędzie się dyskusja nad książką

prof. dr hab. Andrzeja Chwalby „1919 . I rok wolności”

 


 

 

SPOTKANIE ODWOŁANE

                Biblioteka publiczna m.st. Warszawa, Towarzystwo Miłośników Historii i Muzeum Niepodległości zapraszają na sympozjum naukowe pt. „100 lecie narodzin demokratycznych samorządów w Warszawie” w siedzibie biblioteki przy ul. Koszykowej 26/28  22 lutego 2019 o godzinie 17.00 (piątek).

                Jako referenci wystąpią : prof. dr hab. Lech Królikowski, dr Andrzej Sołtan, prof. dr hab. M.M. Drozdowski


 

 

Sekcja Biografistyki i Studiów Krytycznych

 

 

16 stycznia 2019r. (środa) godz. 17.00 sala Lelewela Towarzystwo Miłośników Historii, Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zaprasza na wieczór poświęcony pamięci Ignacego Jana Paderewskiego, w 100-lecie przyjęcia przez niego kierownictwa Rządu i Polskiej Delegacji Pokojowej na Konferencji w Wersalu. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele kultury, muzyków i historyków. Po spotkaniu zapraszamy na poczęstunek zorganizowany przez Muzeum Niepodległości.

 


 


 

 

19 grudnia godz. 16.00 (środa) sala Kościuszkowska  Zarząd TMH wraz
z Komisją Zakładową  Solidarności IH PAN zapraszają na coroczne spotkanie opłatkowe.

  

 

W październiku został rozstrzygnięty konkurs Varsaviana 2017-2018 Konkurs im. Hanny Szwankowskiej . Konkurs organizujemy wspólnie z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy

 

Laureaci Varsavianów 2017/2018:

 

            Aleksander Gieysztor w pamięci i badaniach historycznych. Red. Alicja Kulecka. Warszawa: Wydawnictwa UW.

 

            Lekarze getta warszawskiego. Maria Ciesielska.  Warszawa: Wydawnictwo Dwa Światy.

 

            Dzieje urzędu radiotelegraficznego Babice-Boernerowo. Red. Jerzy Bogdan Raczek. Warszawa; Stare Babice: Grupa Profbud; Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza.

 

            Fagiuoli Giovanni Battista, Diariusz podróży do Polski (1690/91). Oprac. Małgorzata Ewa Trzeciak. Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

 

            Muzyka i teatr. W kręgu kultury zakonnej Warszawy XVII-XIX wieku. RyszardMączyński, Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK.

 

             Józef Polikarp Brudziński. Tadeusz Paweł Rutkowski Warszawa : Wydawnictwa UW.

 

            Czerwony monter. Mieczysław Berman, grafik, który zaprojektował polski komunizm. Piotr Rypson. Kraków : Wydawnictwo Karakter.

 

  

 

W związku z wejściem  w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych tzw. RODO. Poniżej przekazujemy informacje umożliwiające dalsze wykorzystanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Miłośników Historii reprezentowane przez Zarząd z siedzibą przy ul. Rynek Starego Miasta 29/31 00-272 Warszawa;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z informowaniem o działalności Towarzystwa;
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów takich jak wysyłanie komunikatów o wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Historii, w tym celu Towarzystwo musi przetwarzać niektóre Pani/Pana dane osobowe takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana;
6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu może Pan/Pani skontaktować się z TMH w dowolny sposób, najlepiej na adres  e-mailowy:  tmh@tmh.org.pl lub pod telefonem +48 22 831 63 14
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


 

Komisja Geografii Historycznej
Polskiego Towarzystwa Historycznego

zaprasza

8 lutego 2018 r. o godz. 15:00

na odczyt

dr. hab. Mariusza Kowalskiego, prof. IGiPZ
(Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk)

pt.

"Państwa magnackie w systemie polityczno-ustrojowym
Rzeczpospolitej Obojga Narodów"

Odczyt odbędzie się w Instytucie Historiiim. T. Manteuffla PANWarszawa, Rynek Starego Miasta 29/31
Sala im. Tadeusza Kościuszki

 

 


 

Zakończenie XLIV Olimpiady Historycznej odbędzie się 31 stycznia (środa) o godzinie 15.30 w sali Lelewelowskiej, Rynek Starego Miast 29/31.

 


 

 Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr. Robertem Gawkowskim autorem książki "Poczet Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego".

Szczegóły w załączeniu

Poczet Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego


 

Zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów honorowych autorom książek nagrodzonych w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej edycji Varsaviana 2015/2016. Odbędzie się ona 26 października 2016 r. (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28.


 


 

Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Towarzystwo Miłośnikow Historii uprzejmie informują, że termin nadsyłania prac na konkurs prof. Stanisława Herbsta, został wydłużony do 29 lutego br.

Regulamin konkursu w zakładce KONKURSY


 

Komunikat TMH styczeń

Komunikat 1


 

Życzymy Państwu szczęśliwych, rodzinnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, przede wszystkim dużo zdrowia, radości oraz optymizmu. Oby rok 2016 był dla nas szczęśliwy i pełen satysfakcjonujących dokonań.

Prezes oraz Członkowie Zarządu TMH


 

Serdeczenie zapraszamy na spotkanie opłatkowe TMH, które odbędzie się 15 grudnia (wtorek) o godz. 17.30 w Sali Kościuszkowskiej IH PAN.


 

Komunikat TMH listopad-grudzień

Komunikat 4


 

Nagroda im. Profesora Stanisława Herbsta

 

Polskie Towarzystwo Historyczne i Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie zapraszają tegorocznych absolwentów studiów wyższych i ich opiekunów naukowych do nadsyłania prac magisterskich na kolejną edycję konkursu o nagrodę im. Profesora Stanisława Herbsta dla najlepszych prac magisterskich z historii Polski w dziedzinach: historia kultury, historia miast i historia wojskowości. Termin składania prac oraz opinii promotorów upływa 31 stycznia 2016 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej PTH, w zakładce „konkursy” (www.pth.net.pl).

Jednocześnie informujemy, że w edycji 2015 konkursu Jury nie przyznało pierwszej nagrody. Drugą nagrodę otrzymał Ariel Orzełek za pracę „Poglądy i przekonania polityczne gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1918-1926”. Trzecią nagrodę przyznano Justynie Rogińskiej za pracę „Symboliczna rola ognia we wczesnonowożytnej obrzędowości polskiej”. 


 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. Sport w służbie stalinowskiej polityki. Na podstawie warszawskich rozgrywek piłki nożnej lat 1945-50 z udziałem dr. Roberta Gawkowskiego oraz gości honorowych: dra hab. Artura Pasko (Uniwersytet Białostocki) oraz dra Jerzego Chełmeckiego (AWF Warszawa)

 

Sport czasów powojennych, jak każda dziedzina życia  społecznego podlegał naciskom politycznym. Temat ten zazwyczaj znajdował się na marginesie zainteresowań historyków.  Dlatego historie poszczególnych klubów sportowych często wciąż funkcjonują w zmitologizowanej formule, pomijającej niezręczne fragmenty dziejów. Taka spreparowana historia staje się obowiązującym kanonem, bezkrytycznie powielanym przez dziennikarzy i kibiców. Dyskusja w TMH będzie próbą przypomnienia skomplikowanych dziejów polskiego sportu w latach 1945-50, a punktem wyjścia do naukowych rozważań, będzie wystawa: „Futbol w ruinach miasta”, opowiadająca o piłkarskich rozgrywkach i o działalności Warszawskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Będzie można dowiedzieć się, jak polityka komunistyczna wpływała na losy Polonii, Legii, Gwardii, ale też innych mniejszych klubów: Skry, Warszawianki, Okęcia  czy AZS. Dowiemy się o tragicznych losach Sokoła, YMCA i Strzelca oraz  przekłamanych, wciąż obowiązujących życiorysach niektórych działaczy sportowych.

Zainteresowanych tematem zapraszamy do Towarzystwa Miłośników Historii (Rynek Starego Miasta 29/31), 23 października (piątek), godz. 17:00, Sala Kościuszkowska (II piętro).


 

Laureaci konkursu Varsaviana im. Hanny Szwankowskiej 2014/2015

 

1. Pan Andrzej Brzeziecki za książkę Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera, Kraków: Znak Horyzont, 2015
2. Pan Piotr Gursztyn za książkę Rzeź Woli. Zbrodnia nierozliczona, Warszawa: Demart, 2014
3. Pan Mariusz Karpowicz za książkę Andrzej Schlüter. Rzeźbiarz królów, Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2014
4. Pan Krzysztof Komorowski z Zespołem Autorów za leksykon Warszawa walczy 1939-­1945.
Warszawa: Fundacja Warszawa Walczy 1939­1945 , przy współpr. Wydawnictwa Bellona, 2014
Zespół Autorów leksykonu Warszawa walczy 1939­-1945:
Małgorzata Berezowska, Julian Borkowski, Andrzej Chmielarz, Michał Czajka, Waldemar
Grabowski, Jan Jankowski, Grzegorz Jasiński , Bogdan Kobuszewski, Paweł Kosiński, Juliusz
Kulesza, Andrzej K. Kunert, Izabela Maliszewska , Tomasz Siewierski, Andrzej Skalimowski,
Henryk Stańczak, Tomasz Szarota, Zbigniew Tucholski, Katarzyna Utracka
5. Pan Juliusz Kulesza za książkę Sen o Rybakach, Warszawa: PWPW S.A., 2015
6. Pani Monika Maludzińska za książkę Żebracy i włóczędzy w stanisławowskiej Warszawie, Warszawa Neriton, 2014
7. Panu Wojciech Tomaszewski za książkę Kronika życia muzycznego w Warszawie w latach 1836­-1840, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2015


 

Komunikat TMH październik-listopad

Komunikat 3

© Copyright: Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 2015


Wykonanie strony: Rafał Mikulski. Usługi dla nauki i edukacji

Partnerzy:

http://www.dig.pl http://www.koszykowa.pl/index.php http://www.ihpan.edu.pl/